torsdag, april 18, 2024

Uddrag af byrådsmøde tirsdag den 25. august

Af Holger Pedersen (C) på banen og Kim Hornbech (C) på bænken; parat til indskiftning

REBILD: Med sommerferien veloverstået mødtes byrådet med en massiv dagsorden foran sig. Heldigvis var en lang række af punkterne blot ekspeditionspunkter; vigtige, men allerede grundigt behandlede i udvalgene, og derfor var der enighed om mange af punkterne. Således blev de vedtaget af et enigt byråd, og det var kun få af de mange punkter, der blev afgjort ved afstemning.

Det første punkt, som tiltræk sig så meget opmærksomhed og diskussion, at det endte i afstemning, var tidsplanen omkring Ny Nibevej. Byen (og kommunen) vokser så meget, at en ny omfartsvej syd for Støvring er nødvendig, og et klart flertal vedtog derfor indstillingen om at være klar til ekspropriere de nødvendige jorde til dette. Desuden blev Jeanette Sagan (C) udpeget af byrådet til at deltage i de videre forhandlinger med lodsejerne om ekspropriation. For stemte B, C, DF og V; Imod stemte Den Sociale Fællesliste og NB, mens A undlod stemme.

Endvidere var der nogen diskussion omkring planprioriteringen for tredje kvartal, og det er også et vigtigt punkt. Da kommunens økonomi er begrænset, er det vigtigt at få en god diskussion om hvilke projekter, der bør prioriteres, og hvilke de må vente. Således var der enighed om, at Støvring fortsat har behov for flere pladser i vuggestue og børnehave, og et flertal i byrådet godkendte, at man indgår dialog med jordejeren om udstykning og trafiksikring i området. Projektet skal prioriteres højt. For stemte B, C, DF, V (bortset fra Ole Frederiksen) og Den Sociale Fællesliste.

Flere steder i kommunen er salget af erhvervsjord gået så godt, at der er udsolgt. Derfor bemyndigede byrådet borgmesteren til at indlede forhandlinger om køb af nyt erhvervsjord i Støvring og Terndrup. 

Vuggestueordningen i Øster Hornum gøres permanent, efter at den i en periode har kørt som forsøg.

Haverslev-hallen har ansøgt om et renoveringsprojekt til 800.000 kr. skulle konverteres til bidrag til byggeprojektet. Der blev bevilliget 720.000 kr., da man i Rebild Kommune har en aftale om at 10% er egenfinansiering fra driftsmidlerne. Ligeledes har de søgt om et ekstra tilskud på 1,3 mio. kr. til byggeprojektet, da generelle prisstigninger har gjort projektet dyrere. Da der ikke er frie anlægsmidler, oversendes denne ansøgning til budgetforhandlingerne. 

Efter endt høring blev kommuneplan 20-21 vedtaget med få ændringer.

Det er værd at bemærke, at byrådsmødet blev afholdt i en god ånd; selvsagt var der politiske uenigheder, som tydeligt blev italesat, men der herskede en god og kammeratlig stemning før, under og efter mødet. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler