søndag, maj 19, 2024

En overordnet strategi for byernes udvikling

Af Jeanette Sagan og Lene Aalestrup, Det Konservative Folkeparti i Rebild
For Det Konservative Folkeparti er visionen, at vi sammen med lokalråd, landsbyråd, forenings- og kulturliv samarbejder om en overordnet plan for udviklingen af Rebild kommune. I alle byer, små som store, på land og i by skal udviklingen ske via gennemsigtighed og inddragelse, så vi sammen får skabt de rette udviklings- og forskønnelsesplaner, hvor alt fra trafiksikring til erhvervs- og foreningsudviklingen skal medtages. 

Ved at vi sammen laver helhedsplaner for byerne, skaber vi ejerskab og gennemsigtighed. Derved kan der afsættes midler i budgetlægningen, som skaber balance i hele Rebild kommune, uanset om det er små eller større anlægs- og driftopgaver, der skal afsættes midler til. Helheds- og visionsplanerne for de enkelte byer, kan vi herefter koble sammen i en overordnet helhedsplan for hele kommunen. Med dette kan vi skabe gennemsigtighed, så borgerne kan følge med i hvad, der skal udvikles, forbedres og investeres i, samt hvornår det vil finde sted. Dette kan skabe overblik, ro og samspil, samt løbende skabe udvikling i fællesskab, så den enkelte bys udvikling sker ud fra en helhed, der kan understøtte og komplimentere nabobyer og de tilbud, der findes der.

På den måde er der fokus på alle byerne i Rebild Kommune. Det vil skabe en god balance i kultur-, idræts, by- og erhvervsudviklingen og bosætningen. Skal vi udvikle, skal vi gøre det såvel i by som på land, for ung, som ældre, kommunalt og privat, for kun sammen opnår vi det bedste resultat for vores lille naturskønne kommune – Rebild.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler