søndag, maj 19, 2024

Flot opbakning til Jeppe Ugilt

Der har blandt en del vælgere hersket usikkerhed om, hvordan vælgerne ville bedømme Jeppe Ugilt ved det netop overståede kommunevalg efter, at han frasagde sig at være borgmester-kandidat. 

Men valget har klart vist, at tilliden til ham er usvækket. Med Jeppes imponerende stemmetal har vælgerne vist deres respekt for, at han af personlige, helbredsmæssige eller virksomhedsmæssige årsager valgte at sige farvel til et muligt job som borgmester.

Kun to af samtlige opstillede kandidater opnåede et større stemmetal end Jeppe ved det netop overståede kommunevalg, men de var begge borgmesterkandidater for deres respektive partier. Når Jeppe Ugilt nu efter eget ønske ikke blev borgmester, så kan hans vælgere glæde sig over, at han påtager sig posten som viceborgmester og som medlem af økonomiudvalget.

I Nørager må man som borger med tilfredshed og anerkendelse notere sig, hvordan Jeppe Ugilt på afgørende vis har påvirket byens udvikling. Han har således været en central aktør i projekterne sundhedshus, friplejehjem og boligområdet Fruekilde. Og han spillede ligeledes en stor rolle i beslutningen om en decentral kommunal forvaltning således, at der nu er placeret en kommunal administrationsbygning i Nørager med tæt ved 100 medarbejdere.

Også andre dele af kommunen har nydt gavn af hans indstilling om, at alle dele af kommunen skal have mulighed for at udvikling sig, og at ikke alt nødvendigvis skal placeres i kommunens hovedby, Støvring.

Vælgerne har klart vist, at man foretrækker politikere, der både kan og vil udvikle kommunen frem for blot at lytte til velmenende ord om alt det gode, man vil gøre for kommunen, hvis man bliver valgt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler