lørdag, juni 22, 2024

Generalforsamling og foredrag i Foreningen Haverslev Medborgerhus

HAVERSLEV: Der har været afholdt generalforsamling i foreningen Haverslev Medborgerhus.

Knud Andreasen, formand, bød de fremmødte velkommen og håbede, at man ville få en god aften. Knud Andreasen omtalte, at man  desværre – som i 2020 –  været udsat for, at det også i 2021 har været coronaen, der har styret slagets gang.

Med de nedlukninger, der har været i årets løb, har det betydet, at der er afholdt færre fester end normalt, idet en del fester er blevet aflyst.

Der har været 21 udlejninger i 2021.

Men foreningens fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs blev gennemført. Underholdningen var med countrysangeren Ole Lindskov. I alt en rigtig god aften.

Der har i årets løb været afholdt møder med Projektgruppen for Haverslev Kultur- og Idrætscenterder, hvor man drøftede, om det var noget for Haverslev Medborgerhus at flytte op i hallen, når byggeriet var færdigt.

Bestyrelsen for Haverslev Medborgerhus har drøftet sagen på flere møder og kommet frem til, at man gerne bliver på den nuværende adresse.

Lise Sørensen og Inger Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen. Arne Vang og Torben Køhler blev genvalgt som suppleanter og  Karsten Bech blev genvalgt som revisor.  

Knud Andreasen sluttede med at oplyse, at foreningen har 114 medlemmer.

Der har jo været lidt stille i huset de seneste par år grundet corona, så derfor havde man inviteret tidligere læge Gerhard Seth Sørensen og hans hustru Inger, som har rejst rigtig meget. Tror de har været jorden rundt flere gange ved siden af, at være læge i Haverslev i 40 år.

De supplerede hinanden rigtig fint med at fortælle om nogle af de rejser de har været på. Gerhard har også prøvet at være læge i bl.a. Tanzania og på Grønland.

Et foredrag, som faldt i tilhørernes smag, idet der var stor klapsalve efterfølgende.

  

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler