mandag, april 15, 2024

Nye tider på Nibe Avis – og hos os på Nørager Avis

Henrik Møller, Nørager Avis, og Jacob Søndergaard, Nibe Avis.

Jacob Søndergaard, indehaver af Nibe Avis, har pr. 1. juli 2022 solgt udgiverretten til Nibe Avis til Henrik Møller, der i dag udgiver Nørager Avis og Folkebladet i Støvring.

– Tidernes udfordringer for medierne generelt, og måske for lokale medier i særdeleshed, er velkendte for de fleste, og »udfordringer« gør på alle fronter i samfundet, at det er nødvendigt for virksomheder at samarbejde om opgaver.

På denne baggrund vil Nibe Avis fortsat være det lokale bindeled mellem erhvervsliv, kultur, fritid og private i hele vort udgivelsesområde, siger Jacob Søndergaard, der fortsat vil stå i spidsen for Nibe Avis.

– I en kombination af, at et generationsskifte under alle omstændigheder er ved at nærme sig, og så det rationale, der er ved at samle produktion og udgivelse, ser vi med meget stor fortrøstning frem til at udvide vort samarbejde med Nørager Avis og Folkebladet i Støvring, siger Jacob Søndergaard, der selv har stået i spidsen for Nibe Avis siden 1988 og familien Søndergaard har siden 1924 – altså gennem knap 100 år – stået for udgivelsen af Nibe Avis. 

Sådan vil det stadig være, idet Jacob Søndergaard, der i år runder 65 år, fortsat vil være Nibe Avis’ redaktionelle frontfigur med base i Nibe. Selve produktionen af Nibe Avis flytter i årets løb fra Nibe til Støvring i en glidende proces, og virksomhedens medarbejdere fortsætter alle i deres job.

Stor tillidserklæring
– Det er en stor tillidserklæring fra Jacob Søndergaard, at han fra 1. juli overdrager mig det formelle ansvar for udgivelsen af Nibe Avis, siger Henrik Møller, Folkebladet. 

– Jeg kender jo både Jacob Søndergaard, hans virksomhed, udgivelser og personale, idet vi gennem 30 år har arbejdet sammen gennem den himmerlandske gruppe af lokalaviser, benævnt »Himmerlandsaviserne«. Hertil kommer, at vi også har samarbejdet om en lang række grafiske opgaver. Jeg kender således både virksomheden og dens »DNA«, og disse forhold vil jeg fortsat, og sammen med Nibe Avis’ medarbejdere, forfægte, så Nibe Avis stadig, og måske i endnu større omfang, kan fremstå som et stærkt lokalt medie.

– I foråret 2021 overtog vi udgivelsen af Nørager Avis, og målet er, at vi nu i endnu højere grad får mulighed for at sætte fokus på det lokale i alle tre avisers udgivelsesområder. Samtidig opnår vi øget fleksibilitet og flere muligheder – både i forhold til salg, grafisk produktion og redaktionelt. Vi føler os således godt rustet til de udfordringer, som fremtiden måtte bringe, slutter Henrik Møller.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler