søndag, maj 19, 2024

Ravnkilde udfordret på en lukningstruet skole og købmandens elforbrug

RAVNKILDE: Den igangværende proces omkring budgettet for Rebild Kommune udfordrer sammenhængskraften i Ravnkilde, hvor skolens fremtid specielt er i byrådets søgelys for en budgetbesparelse. Situationen har fået Ravnkildes borgere op af stolene, til en aktion mod kommunens budgetforslag, og såvel sidste uges interne møde på Ravnkilde Skole og ved torsdagens byrådsmøde med førstebehandling af budgettet, var mange borgere mødt op med hensigten at gøre byrådets medlemmer opmærksom på den udvikling, en skolelukning vil kunne starte i Ravnkilde.

Ravnkilde Skole.

Ved byrådets førstebehandling af budgettet stemte 15 af byrådsmedlemmerne (V, K og RV) for budgetforslaget, der bl.a. indeholder skolelukning og ændret status for flere ældrecentre og plejehjem, mens en gruppe på 10 byrådsmedlemmer (S, SF, DSF og EL) stemte imod. Sidstnævnte gruppe havde på forhånd stillet ændrede forslag med bl.a. skattestigning og ændrede investeringer i infrastruktur som finansierings baggrund for de beløb, der skal findes til dækning af det kommende års udgifter.

Flertalsgruppens argumenter for en skolelukning er – ud over en meget anstrengt økonomi – bl.a., at skolens elevtal er udfordret af en faglighed, der ikke vedvarende kan forsvares, og så den for mindre skoler en øget omkostning pr. elev i forhold til større skoler.

Der venter nu yderligere forhandlinger og den endelige vedtagelse af budgettet på byrådsmødet 13. oktober, hvor 10-mands gruppen på forhånd har varslet, at de ikke kan stemme for budgettet i den foreliggende form.

Købmandens elforbrug eksploderer
I sammenhæng med de igangværende drøftelser om Rebild Kommunes budget for 2023 og de varslede besparelser med bl.a. skolelukning, har Ravnkilde fået en anden og i det daglige lige så mærkbar en udfordring, nemlig en elregning hos den lokale ”Min Købmand”, der i august oplevede en elregning på 86.000 kr. Situationen er åbenbar for enhver i lokalsamfundet omkring Ravnkilde, og på købmand Hanne Degns Facebook-side skriver hun bl.a. i en tak og uddybende forklaring:
– Vi kan virkelig mærke at I vil os – det var vi faktisk ikke i tvivl om – vi føler god opbakning til vores Købmandsbutik. Bliv endelig ved med det, det betyder mere end nogensinde.
Vi er dybt berørte over jeres omsorg for os og butikken.
I forhold til hvad der er gjort af tiltag i butikken for at spare på elregningen, så har vi indenfor de sidste 3 år gjort følgende tiltag:
– Der er skiftet til LED belysning i butikken, og udskiftningen af de allersidste lysrør til LED er i gang.
– Vi har skiftet frostbokse, frugt og grønt kølere og impulskøler samt frost- og kølerum.

I forbindelse med den nuværende situation har vi smidt fryseren til styk is ud, ligeledes den gamle impulsfryser der stod nede ved frugt og grønt. Køleskabene til kolde øl & vand er slukkede så man nu kun kan købe en lunken bajer i Ravnkilde (Det tiltag vækker ikke umiddelbar stor begejstring hos alle).

Ravnkilde minder om visionen
I sidste uge indrykkede kræfter omkring modstanden mod lukning af Ravnkilde skole en annonce i Nørager Avis, der understreger vigtigheden af et velfungerende samfund, der også inkluderer en lokal, velfungerende skole. Heri minder man byrådsmedlemmerne om kommunens vision med følgende ordlyd (i udddrag):

”Vi er en lille, moderne kommune, som møder borgerne i mange forskellige roller og med mange opgaver med stor kompleksitet. Vi har et stort ansvar for udviklingen af vores lokale samfund.

På nogle områder betyder det, at vi går forrest, og på andre områder indtager vi den faciliterende rolle. Men vi lægger altid vægt på at handle i fællesskabets interesser.

Naturen og de små og store byer blomstrer side om side i vores kommune og forbinder os i et stærkt fællesskab. Naturen er vores fundament, hvor vi skaber et sundt og godt liv både for den enkelte borger, for samværet i foreningerne og for vores erhvervsliv. Det er en del af vores identitet, som vi er stolte af, og som andre kender os for. Vi vil være et naturligt sted at vælge at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed.

Alle borgere skal opleve at høre til og at være en betydningsfuld del af fællesskaber, hvor de trives socialt og fagligt. Vi har plads til både dem, der bidrager til fællesskabet, og til dem, der har brug for, at fællesskabet holder hånden under dem.”

”Vi styrker og fremhæver diversiteten, som kommunen rummer i forhold til livet på landet og byen, hvor vi som borgere kan skabe det liv, som ønskes.”

Massiv mediedækning
Ravnkilde oplevede gennem hele sidste uge en massiv mediedækning fra TV – både lokal og landsdækkende, radio – både lokal og landsdækkende, dagblade og elektroniske medier. På den måde blev Ravnkilde for en stund centrum for den type budgetpunkter, som af og til dukker op i kommunerne, når det strammer til med budgetbehandlingen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler