lørdag, juni 22, 2024

Ravnkilde Skole mødte sit endeligt ved byrådsmøde i uskøn tone

Der var på forhånd lagt op til, at det mellem Konservative og Venstre i Rebild Kommunes Byråd indgåede budgetforlig ville blive vedtaget – og mange Ravnkilde borgere, overvejende forældre med børn i den lokale skole, var mødt frem for dels at overvære debatten og dels for at lufte deres utilfredshed. 

Debatten under 2. behandlingen af budgettet viste, at V og K flertals gruppen havde tænkt sig at holde fast ved det indgåede budgetforslag, mens gruppen med Socialdemokratier, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten havde deres eget ændringsforslag, ligesom Radikale Venstre med sit eget ændringsforslag, argumenterede og stemt for dette.

Afstemningen om budgetforliget (V+K) viste et stemmetal med 13 for og 12 imod.

Lukning af Ravnkilde Skole indgik som et element i et samlet budget, der sammen med at sætte ny retning på en række forhold, også vil være et spare-budget, der skal rette op på flere års budgettering, hvor der »ikke er skåret hårdt nok«.

Mindretalsgruppen havde for sin del anvist et alternativ, benævnt »Der er en anden vej«, men dette forslag blev forkastet ved afstemningen.

/ JS

Med vedtagelsen af budgettet for Rebild Kommune 2023 er der måske lagt op til, at Skolegade skal skifte navn til Friskolegade.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler