søndag, maj 19, 2024

Lokalrådet for Nørager og Rørbæk

Generalforsamling med nye vedtægter på dagsordenen.

Mandag den 27. februar afholder Lokalrådet for Nørager og Rørbæk generalforsamling. Dette gøres naturligvis hvert år – men denne gang er noget særligt. Der er nemlig nye vedtægter på dagsordenen. 

Lokalrådet har et ønske om at områdets to borgerforeninger i henholdsvis Nørager og Rørbæk involveres mere i både sammensætningen af og arbejdet i Lokalrådet. Derfor er det planen, at de to borgerforeninger fremover skal udpege medlemmer til lokalrådet – hvis de nye vedtægter vedtages.

– Begge borgerforeninger er blevet forespurgt om denne ændring – og de har begge nikket til ændrin-gen, konstaterer formanden for Lokalrådet, André Ellegaard Jensen, Nørager.

Men dette er ikke det eneste, som gør denne generalforsamling til noget særligt. Formanden og kassereren gennem 8 år, André Ellegaard Jensen, Nørager, har truffet en beslutning om, at stoppe i Lokalrådet i forbindelse med generalforsamlingen.

– Mit ønske om at stoppe i Lokalrådet handler først og fremmest om, at jeg synes det er på tide, at der kommer nye øjne på formandsgerningen og kasserer-jobbet. Men det handler i den grad også om, at jeg er involveret i andre af lokalområdets foreninger – der før har søgt om støtte fra Lokalrådet til deres projekter, og sikkert gør det igen, og jeg ønsker ikke at sidde i flere dobbeltroller end højst nødvendigt, udtaler André Ellegaard Jensen.

Lokalrådet har gennem sit nu snart 8-årige virke støttet lokale projekter, store som små, for sammen-lagt næsten 500.000 kr. 

– Og der ligger allerede nu ansøgninger til behandling i 2023, dejligt, slutter formanden.

André Ellegaard Jensen, formand og kasserer for Lokalrådet for Nørager og Rørbæk.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler