søndag, maj 19, 2024

Tryggere transport for folk med demens 

REBILD: Landsdækkende kampagne sætter i uge 19 spot på demensramte og deres udfordringer med transport. Rebild Kommune er en del af initiativet. 

Indeværende uge er national demensuge med aktiviteter over hele landet. Bag initiativet står Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som også er arkitekterne bag det nationale demenssymbol ”Håndsrækningen”. Symbolet kan bæres af mennesker med demens, der færdes i det offentlige rum og gerne vil signalere til omverdenen, at de kan få brug for en hjælpende hånd.  

Hvert år i Demensugen sættes der særligt fokus på en sektor, hvor det vil have ekstra stor betydning for mennesker med demens, at de ansatte kender til symbolet og kan hjælpe. I år er fokusområdet trafik og offentlig transport, men også at komme trygt fra A til B i lokalområdet eksempelvis til fods. 

Ingen skal være alene med demens 
I Rebild Kommune bliver der også arbejdet ekstra på demensvenlige initiativer i uge 19. I løbet af ugen kan du derfor møde frivillige demensven-instruktører rundt om ved trafikknudepunkter i kommunen i Støvring og Skørping. Derudover bliver virksomheden Olesens Busser fra Støvring uddannet som demensven, så chaufførerne bedre kan assistere demensramte passagerer. 

– Rebild Kommune er en demensvenlig kommune. Vi er med i demensvenkonceptet og støtter naturligt op om Demensuge 19, som i år handler om demens og transport – og det gør vi i samarbejde med Demensvenligt Danmark og Alzheimerforeningen, siger Birgitta Sloth Christiansen, som er Centerchef i Center Pleje og Omsorg. Hun understreger, at demens generelt er et fokuspunkt i kommunens arbejde. 

– Demenssymbolet ”Hånds-rækningen”, viden om demensvenlighed og hvordan, man bedst støtter mennesker med demens, er vigtig oplysning til alle borgere i samfundet. Rebild Kommune har fokus på demens og via vores nye demensstrategi, som sætter pejlemærkerne for demensområdet, understøttes visionen for området: At vi er fælles om demens – ingen er alene med demens, forklarer Birgitta Sloth Christiansen. 

Ældreråd: Tænk langsigtet 
Rebild Kommunes ældreråd har også særligt fokus på demens og byder ind med, hvor der bør lægges en indsats på området. Lige nu er det plejepladser, der fylder debatten. 

– Ældrerådet følger hele tiden med i, hvad der sker på ældreområdet, og lige nu er det pleje- og aktivitetspladser til demensramte, der mangler. Det har Ældrerådet allerede fremført over for de respektive politiske udvalg, siger Jette Ulstrup, som er næstformand i kommunens ældreråd. Der er brug for en langsigtet plan, mener hun. 

– Ådalscenteret er for nylig udvidet med 20 pladser, og alle boliger er allerede optaget. Der skal arbejdes med en plan for yderligere plejepladser hurtigst muligt. Der skal oprettes flere aktivitetstilbud til hjemmeboende demensramte. Der skal straks tænkes på langsigtede planer, da flere og flere bliver udredt med demens, understreger Jette Ulstrup. 

Sådan hjælper du bedst 
Vil du hjælpe mennesker med demens med at færdes i offentligheden og i transport, kommer du langt ved at følge disse tre enkle råd fra Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark: 

• Tag kontakt – smil og vær imødekommende 

• Tal tydeligt – stil et spørgsmål ad gangen 

• Vær tålmodig – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler