onsdag, maj 29, 2024

Rebild Kommunes venskabsby Gelenau fejrede 750-års Jubilæum

Af Vagn Gaarde, Æresmedlem af Det konservative Folkeparti

REBILD: I dagene fra fredag den 23. juni til søndag den 3. juli fejrede Rebild Kommunes venskabsby Gelenau sit 750-års jubilæum – og hvilken fejring. 

Byen stod på den anden ende for at markere begivenheden. Overalt var der spændt flagvimpler ud, som borgerne selv havde anbragt, og rigtig mang dukker i legemsstørrelse var anbragt foran diverse huse og illustrerede beboernes erhverv. Det var i  sandhed overvældende, hvordan borgerne havde pyntet deres by op i anledning af det runde jubilæum.  

Festugen blev indledt ved en storstilet ”Festveranstalt-ung” i en sportshal, hvor mange var særlig indbudt – heriblandt Gelenaus andre venskabsbyer. Såvel en tysk og en ungarnsk venskabsby var repræsenterede med en delegation, der både holdt tale og overrakte gaver i dagens anledning. Rebild Kommune, der har været venskabsby med Gelenau siden 1995, havde ikke sendt nogen repræsentation, og det blev bemærket – omend på en diplomatisk måde.

 Da vort byråd dels havde strøget en årlig bevilling på 30.000 kr. fra budgettet for 2023 og 2024, blev det på marts måneds byrådsmøde yderligere (med et snævert flertal) besluttet at ophæve venskabsbyaftalen med udgangen af 2024. Efterfølgende har borgmester Jesper Greth i et brev til Gelenaus borgmester (på engelsk) opsagt samarbejdet – på et tidspunkt, hvor Gelenau var i en glædesrus! – Sikke en gave at få på det tidspunkt!

Indtil ”murens fald” i november 1989 var Gelenau en by i DDR, og den ældre og voksne del af befolkningen har ikke lært engelsk i skolen – men havde russisk som andetsprog! Hvad ligner det så, at sende en opsigelse på engelsk?

Når arbejdsgruppen vedrørende venskabsbysamarbejde kan fortsætte sit virke i 2023 og 24, er det fordi Gelenau har delt en pulje penge med os, som de har modtaget fra EU-midler. Allerede i august kommer et kontingent på 32 drenge og ledere til Danmark, hvor de nogle dage skal bo i Terndrup og spille fodbold med deres  danske venner. Ligeledes har arbejdsgruppen planlagt også i år at sende en busfuld glade Rebildborgere til Gelenau i adventstiden.

Kulturen i Erzgebirge er ganske forskellig fra vores, og det er derfor berigende at lære dette område og dets mennesker at kende – og lige siden 1995 har Gelenau været stolt over at have os som venskabsforbindelse. Som initiativtager til dette samarbejde og tidligere mangeårig formand for denne arbejdsgruppe er det mit håb, at et flerttal i Rebilds byråd vil omgøre denne beslutning om ophør af venskabsbysamarbejdet med Gelenau.

Det er min fornemmelse, at hvis de enkelte byrådsmedlemmer blev fritstillet i en sådan afstemning, så ville der være et flertal for at videreføre vort samarbejde med Gelenau. 

Hør lige her – det drejer sig om sølle 30.000 kr. om året på et kommunalt budget, der tæller flere millioner.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler