torsdag, april 18, 2024

Ryste-sammen-ture for 7. klasserne på Sortebakkeskolen

Når eleverne begynder i 7. klasse på Sortebakkeskolen, er klasserne sammensat af elever fra Haverslev, Ravnkilde og Nørager, på tværs af deres tidligere klasser. For at få de nye klasser til at fungere bedst muligt, sendes de tre klasser på hver sin hyttetur med en overnatning sammen med deres to klasselærere.

I år gik turene til Rebild Efterskole, som lagde lokaler og køkken til. Alle klasser havde fået forældrekørsel frem og tilbage mellem Nørager og Rebild, og desuden havde flere forældre bagt kager som hygge-indslag undervejs.

Der blev gået lange ture i Rebild Bakker, lavet sjove sociale lege, hygget med bål og tilhørende skumfiduser, løbet natløb, sunget sange og ikke mindst havde alle elever mulighed for at klatre på efterskolens store klatrevæg, da lærer Harald Christensen er certificeret klatreinstruktør og stod for klatring 3 aftener i træk.

Der blev knyttet venskaber på kryds og tværs blandt eleverne, og lærerne og eleverne kunne opleve hinanden på en helt anden måde end i almindelige skolesituationer

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler