lørdag, juli 13, 2024

Budgetudspil – Enhedslisten Rebild – Budget 2016

laeserbrev_logoEnhedslisten Rebild vælger at satse penge på børn, unge, ældre, handicappede og grøn omstilling.

En elendig økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det kommer også til at mærkes i Rebild kommune. Derudover et såkaldt omprioriteringsbidrag, hvor regeringen i de kommende år beslaglægger en procent af kommunens budgetter og bestemmer, hvad den skal bruges til.

I stedet for besparelser foreslår vi et budget, hvor den forebyggende indsats forstærkes, og hvor der satses mere på børn, unge, ældre og handicappede. Vi foreslår desuden, at Rebild kommune investerer i grøn og bæredygtig omstilling.

Vi foreslår, at de planlagte besparelser på 10 millioner kroner samt besparelserne på 0,5 % pilles af bordet. Til at dække forbedringer og investeringer foreslår vi blandt andet, at der indføres dækningsafgift.

En række udfordringer

Enhedslisten mener, at Rebild kommune skal arbejde mere målrettet med en række udfordringer.

Der er brug for flere jobs. Både private og kommunale. Vi foreslår indsatser, der sikrer et mere rummeligt arbejdsmarked. Vi støtter udvikling af nye virksomheder, der bidrager til lokale arbejdspladser, som forbedrer klima og miljø, og tager socialt ansvar.

Rebild kommune. Den økologiske kommune i Himmerland, er en vision for os. Vi foreslår, at erfaringerne fra Klima Rebild indgår i arbejdet med en ny målsætning og handleplan for grøn omstilling og bæredygtighed.

Der er brug for en større forebyggende indsats. Det gælder ikke mindst børn og unge samt sundhedsområdet. Desuden er der huller der skal fyldes indenfor dagplejen, børnepasning og folkeskolen.

Opgaverne indenfor ældreområdet bliver stadig mere komplekst. De ældre skal behandles med værdighed. Vi foreslår, at ældre sikres velfærdsrettigheder. Og så er der demensområdet. Der er stadig brug for flere hænder til at løse opgaverne.

Det skal være godt at bo i Rebild kommune, uanset hvor du bor. Derfor skal infrastruktur, vedligeholdelser og investeringer omfatte hele kommunen.

Med udgangspunkt i disse udfordringer, har Enhedslisten Rebild en række prioriteringer i forhold til budget 2016.

​​

 

På vegne af Enhedslisten Rebild

Bent Skovgaard Olsen

Sdr. Kirkevej 4

9520 Skørping

 

Byrådsmedlem

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler