lørdag, juni 22, 2024

Endnu en succes for Gregers Krabbe

Cyklerne var pudsede, hjelmene skinnede, spændingen var stor…… Hvor mange penge kunne tjenes ind?
Gregers Krabbe afholdte sit traditionsrige cykelsponsorløb fredag den 3. oktober.
På fleste børn på skolen og en del fra børne-have deltog aktivt i den store dag, der startede med, at de yngste deltagerne cykler, derefter er det de stores tur. Alle børnene har skaffet sponsorer til dette løb. Meningen er, at man skal cykle flest mulige omgange – typisk er hver omgang sponsoreret med et beløb. Ville man hellere løbe, var det også en mulighed.
I de tidligere år er det lykkedes børnene at cykle rigtig mange penge ind. I år var ingen undtagelse. Hele 48.865,- formåede de mange børn og enkelte voksne at cykle og løbe ind, det må vist siges at være en succes!
”Vi er meget taknemmelig for de mange bi-dragsydere, som endnu engang har vist deres opbakning til stedet” udtaler Helle Øster-gaard, som har stået for planlægningen af ar-rangementet. Både lokale borgere, erhvervs-drivende, bedsteforældre og mange andre står bag de mange sponsorater Gang på gang ser skolen en utrolig opbakning, dels i hverdagen, men også i de forskellige arrangementer, der bliver afholdt.
Efter cykelløbet var der inviteret til sensom-merfest med fælles spisning og er overdådigt kagebord.
Efter flere fællessange og kåringer af de mest aktive indenfor de enkelte aldersgrupper og klasser, var der ikke mere energi tilbage – så efter fælles oprydning var der dømt en velfor-tjent weekend.

Nu går snakken så på, hvad pengene skal bru-ges til; en swimmingpool, crossere til alle, eller hvad med en kæmpe hoppeborg!!!! Jo, ønskerne er mange, mon ikke der bliver op-fyldt nogen?

Den endelig aftale om indkøb er delvis en fælles beslutning, hvor børnene får indflydelse og råderet over en del af beløbet – og skal efterfølgende blive enige om, hvad der skal indkøbes.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler