søndag, juni 16, 2024

Nordjyske borgere kan trygt ringe 1-1-2

Den Præhospitale Beredskabsenhed i Region Nordjylland og Falck i Region Nordjylland har fået det blå stempel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Begge uden nogen form for anmærkninger.

Tilfredshed med kvalitetsstempel

Nordjyske borgere kan være helt trygge ved kvaliteten, når de ved et 1-1-2-opkald skal betjenes af Region Nordjyllands AMK-Vagtcentral og efterfølgende hentes af en ambulance fra Falck. Både Region Nordjyllands Præhospitale Beredskabsenhed og Falck i Region Nordjylland har nemlig fået et kvalitetsstempel fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Formanden for Regionsrådets Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed, Asta Skaksen, glæder sig over de to anmærkningsfrie rapporter.

– Vigtigheden af at have et kvalitetstilbud til borgerne, når de har akut brug for hjælp, kan ikke understreges nok. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at både regionen og dens nærmeste samarbejdspartner omkring det akutte beredskab har fået flotte tilbagemeldinger efter at være blevet kigget grundigt efter i sømmene.

Fagligt kompetent og engageret personale

Undersøgelsesteamet fra IKAS besøgte fire dage i september Præhospital Beredskabsenhed i Region Nordjylland. Her gennemgik de en lang række punkter for at dokumentere, at kvaliteten lever op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Præhospitale Beredskabsenhed som helhed får ros for at have kort vej fra beslutning til handling. Derudover får ledelsen ros for at have fokuserede mål og strategier og for at være innovative. Region Nordjyllands præhospitale leder, Poul Anders Hansen, er stolt af den positive tilbagemelding.

– Vigtigst for mig er det dog, at rapporten fremhæver et fagligt kompetent og engageret personale. Det er virkelig positivt, at den store medarbejderindsats, som jeg oplever på daglig basis, også har været tydelig for undersøgelsesteamet fra IKAS.

Anerkendelse af Falcks arbejde

Falck, der er Region Nordjyllands ambulanceleverandør, havde besøg af IKAS i samme tidsrum som den Præhospitale Beredskabsenhed. Også Falck har fået en anmærkningsfri rapport med masser af ros, der viser, at teamet i Falcks ambulancetjeneste yder en høj kvalitet til Region Nordjylland og til patienterne.

Regionsdirektør for Falck i Nordjylland, Diana Sørensen, er meget stolt og tilfreds med akkrediteringen. Hun ser det som en anerkendelse af det store arbejde, som medarbejdere og ledelse bidrager med.

– Vi sætter en ære i at samarbejde med Region Nordjylland om ambulancetjenesten og om at give nordjyderne en præhospital behandling af høj kvalitet. Akkrediteringsbesøget dokumenterer, at vi i Falck opfylder vore forpligtelser. Det gør os stolte, men også ydmyge over for den opgave, som vi er tildelt. I Falck gør vi os umage for at levere høj kvalitet i ambulancetjenesten og sætter en ære i at levere et godt produkt til regionens borgere.

I rapporten fra IKAS får Falck blandt andet ros for, at kulturen er præget af korpsånd og en høj grad af ansvarlighed over for opgaven, virksomheden og hinanden. Virksomheden er desuden i stand til at skabe faglig stolthed og udvikle faglige og menneskelige kompetencer hos den enkelte. I rapporten bliver det også fremhævet, at det på trods af størrelsen og geografien i Region Nordjylland lykkes Falck at fastholde en ensartethed i varetagelsen af de enkelte ydelser.

Fakta om Den Danske Kvalitetsmodel

– Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

DDKM skal:

– sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser

– skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

– forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

 

– IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, koordinerer udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

 

– Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, og dermed IKAS, bliver drevet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler