søndag, juni 16, 2024

Også kartoffelferie for flygtninge i Nørager

Havesæsonen sluttede med høstfest

Det gamle danske begreb ”kartoffelferie” har fået en helt konkret betydning for de syriske og iranske flygtninge, der er bosat i Nørager, og som i sommer har drevet en lille have på Guldagergaard ved Simested. De har nemlig benyttet efterårsferien til at høste frugterne af deres anstrengelser, hovedsageligt i form af kartofler, der nu er gravet op og bliver gemt til brug i den kommende vinter. Ud over stoltheden over egen avl giver det havedyrkerne en økonomisk besparelse på deres noget anstrengte husholdningsbudget.

Den geografiske afstand fra Nørager til Guldager har imidlertid forhindret nogle af

flygtningeflygtningene i at passe deres haver så godt, som de gerne ville. Da projektet med de små haver blev indledt i foråret, var de mandlige flygtninge fra Syrien alene. I mellemtiden har flere af dem haft familiesammenføringer, og dermed er hustruer og børn med til at høste og samle kartofler i Guldager. Dog har en af fædrene sammen med sin søn taget en løbetur til Guldager for at ordne haven. På denne måde oplever de deres efterårsferie som en kartoffelferie, sådan som den tidligere var i Danmark.

Høstarbejdet blev markeret på Guldagergaard med en hyggelig høstfest i form af et sammenskudsgilde, hvor det var en spændende oplevelse at smage på både iransk, syrisk og dansk mad. Ud over en masse snak på flere sprog var der underholdning med sang og dans. I lighed med tidligere sammenkomster sluttede aftenen med sang og bøn både på dansk og arabisk.

Bag haveprojektet står en lokal støttegruppe med tilknytning til hjælpeorganisationerne 4H og Danmission, men lokalbefolkningen har støttet med bl.a. brugte haveredskaber, læggekartofler og arbejdstøj. Rebild Kommune har stillet en brugt skurvogn til rådighed på ejendommen, og den er i sommer blevet repareret, malet og forsynet med toilet. Samtlige sponsorer har været inviteret til en hyggelig sammenkomst på Guldagergaard som en påskønnelse af deres støtte.

Et positivt udfald af haveprojektet har været, at mange lokale beboere har fået interesse for flygtningene og spørger til deres trivsel på egnen og navnlig til deres børn, der er kommet til Nørager i løbet af sommeren. Samværet med flygtningene har også budt på en heldags udflugt i sommer til Limfjorden og Vestkysten, ligesom nogle af dem deltog i samværet i Sognehuset efter høstgudstjenesten sidst i september.

Både syrerne og iranerne vil præsentere sig med en fælles stand på julemessen, der holdes 7.-8. november i medborgerhuset Kig Ind i Nørager. Her vil der være juleting til salg til fordel for Danmissions arbejde i Syrien og Iran. Sæsonen slutter med en fælles julefest på Guldagergaard, ligesom nogle af flygtningene måske vil være med til at ”vække julemanden” i forbindelse med borgerforeningens julearrangement i december. De vil være med i optoget gennem Nørager med besøg på plejehjemmet og dans om byens store juletræ inden afslutningen i Sognehuset i Nørager. Derved lærer de en af de lokale juletraditioner at kende.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler