lørdag, juni 22, 2024

Nørager-pensionister endte i landsretten

53 medlemmer af Nørager Pensionistforening sluttede en vellykket og oplevelsesrig løvfaldstur i egnen omkring Viborg med at besøge den helt nye landsretsbygning ved Viborg. Her blev gæsterne vist rundt af sektionschef Tommy Brogaard og landsretsdommer Astrid Bøgh, der er datter af Lisbeth og Søren Pedersen, Nørager.

Astrid Bøgh gennemgik indretningen af bygningen, der er på hele 9.800 kvm. og rummer bl. a. 13 lyse, luftige retssale, hvoraf pensionisterne så de seks, der er ret forskellige alt efter hver deres anvendelse. Fælles for alle er dog deres moderne, kunstneriske udsmykning, der er af anerkendte kunstnere, og ifølge Astrid Bøgh har det givet anledning til vidt forskellige tilkendegivelser. Bygningen af er praktiske grunde opdelt i en offentlig og en lukket del, fordelt på tre etager, hvoraf kælderen er forbeholdt celler, depoter og politiets tjenestelokaler.

Landsretsbygningen er privat opført og serviceret og kan overdrages til staten efter 25 år. Den er placeret med udsigt ind over Viborg. Den er en stor arbejdsplads, idet der er ansat 50 jurister, heraf 39 dommere, og lige så mange administrative medarbejdere. Heraf arbejder et rejsehold en uge om måneden på landsrettens øvrige såkaldte bitingsteder rundt om i Jylland – bl.a. i Aalborg. Astrid Bøgh fortalte også om dommernes, anklagernes og forsvarernes forskellige kapper som en form for arbejdsuniform.

Nørager-pensionisterne havde forinden været på en interessant tur rundt i det afvekslende landskab omkring Viborg under ledelse af turistguide Mogens Kjær, der levende og engageret fortalte om egnens kultur- og naturhistoriske seværdigheder bl.a. den første kongeborg ved Borgvold og Augustinernes nonnekloster fra 1060, der samtidig var det første bispesæde. Turen gik ad smalle og snoede veje og gennem skove med falmet efterårsløv.

Der var kaffepause på et højdedrag med en flot udsigt over den 30 meter dybe Hald Sø, ligesom der var en travetur ind i Troldeslugten ved Niels Bugges Kro, der er en totalt fredet dal med mange kildevæld. Enkelte af deltagerne fik øje på stedets sjældne isfugle. Efter hjemkomsten sluttede deltagerne af med en to retters middag på Nørager Kro, hvor der i et par timer var hyggeligt samvær og fællessang under ledelse af Søren Pedersen.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler