onsdag, april 17, 2024

1,6 mio. kr. på vej til nordjyske kulturprojekter

Pressefoto Knivholtlejren foto KystmuseetHvordan får vi flere – og andre – end de gængse publikummer til at bruge kulturens tilbud? Hvordan får vi involveret publikum på nye måder? Hvordan får vi bedre fat i også børn og unge? Kan kulturaktørerne samarbejde på nye og anderledes måder? Det er nogle af de spørgsmål, som regionsrådet håber at få svar på fra de ni kulturprojekter, den årlige kulturpulje netop er delt ud til.

Fokus på udvikling og involvering af publikum

Region Nordjyllands Kulturpulje uddeles hvert år, og i år er pengene uddelt til ni projekter, der både indholdsmæssigt og geografisk er spredt.  Projekterne har modtaget mellem 100.000 og 320.000 kr. i støtte.

Kulturpuljen støtter i 2015 projekter, der fokuserer på udvikling og involvering af publikum. Det vil sige, at projekterne enten har fokus på nye målgrupper, som normalt ikke benytter sig af kulturtilbud eller har fokus på, at publikum ikke blot er tilskuere, men også tager aktiv del i det kulturelle projekt.

– Det har i år været vigtigt for os i udvalget, at regionens kulturmidler bidrager til, at flere nordjyder får kulturelle oplevelser og får kunsten og kulturen tæt ind på livet. Og det gør de udvalgte projekter på hver deres måde. Vi har fået mange gode ansøgninger fyldt med gode idéer. Desværre har vi langt fra mulighed for at støtte dem alle, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø

Unge formidler kulturarv til unge

Et af de projekter, der er kommet gennem nåleøjet, er ”Anden Verdenskrigs Flygtninge”, udviklet af Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn.

Projektet går ud på at involvere en gruppe skolelever på 13-16 år i udviklingen af et nyt historisk læringsspil om perioden efter Anden Verdenskrig.

I årene 1945-1949 opholdt mange tyske flygtninge sig i Danmark, bl.a. på Knivholt, der gennem årene husede mere end 27.000 flygtninge. Denne lidt glemte del af Danmarkshistorien skal formidles i samarbejde med de unge – til de unge.

Historisk læringsspil

På sigt vil man kunne mærke historien på egen krop ved at deltage som enten flygtning eller vagt i et historisk læringsspil, f.eks. i forbindelse med en lejrskole. Besøgende på Knivholt vil kunne dykke ned i materialet via en app.

– Der har været vigtigt for os at involvere de unge og møde dem i øjenhøjde. Det skaber ejerskab og engagement, så de kan forholde sig til det historiske og til det at være flygtning. Med den nuværende flygtningesituation har projektet vist sig at være endnu mere aktuelt, end vi havde forestillet os. Måske kan viden om fortiden på denne måde gøre det nemmere at forstå nutiden, siger Anette Jørgensen, projektleder, Knivholt Hovedgaard.

 

Fakta – de har modtaget penge fra Kulturpuljen

  • Anden Verdenskrigs flygtninge v. Knivholt Hovedgaard. Frederikshavn. 175.000 kr.
  • Anden Verdenskrig i Rold Skov v. Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Rebild. 100.000 kr.
  • Efterklang v. Det Musiske Hus / Arena Nord. Regionalt. 225.000 kr.
  • Ind til musikken v. Musikkens Hus. Regionalt. 175.000 kr.
  • Grafisk Akademi v. Det Grafiske Værksted. Regionalt. 100.000 kr.
  • Life-Boats Jomfrurejse i Limfjorden v. Den Selvejende Institution Life-Boats. Regionalt. 225.000 kr.
  • Publikumsudviklingens 2 ben v. Limfjordsteatret. Morsø. 150.000 kr.
  • JCE Biennalen v. Kunstbygningen i Vrå. Regionalt. 130.000 kr.
  • Kulturarv Nord v. de nordjyske statsanerkendte museer. Regionalt. 320.000 kr.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler