torsdag, juni 13, 2024

Nørager Ældrecenter SKAL bevares!

laeserbrev_logoTak til Allan Busk for
støtten til bevaring af Nørager Ældrecenter. Jeg har sammen med borgerne kæmpet for bevarelse siden 2011, hvor der 1. gang var  planer om at nedlægge Ældrecentret. På et borgermøde i Kik Ind, blev det slået fast, at borgerne i Nørager og omegn absolut ikke vil af med vores Ældrecenter. Planer om at ændre til handicapboliger blev taget af bordet, og visitationen blev genoptaget, efter at der havde været lukket et stykke tid.

Jeg mener at løsningen på overkapaciteten vil være, at renovere og skabe bedre og større boliger. Man skal også tænke demens ind, da denne gruppe med stort plejebehov er stigende. Når borgerne bliver længst muligt i eget hjem, vil der fremover være forholdsvis flere demente borgere som søger plejeboliger.

Jeg ved, at borgerne stadigvæk vil stå sammen og bakke op om at bevare Nørager Ældrecenter, og jeg tror også på, at der vil være politisk flertal herfor. Jeg håber også, at der vil være opbakning til at bevare alle ældecentre i Rebild Kommune, da vi ikke kan byde vores ældre, at skulle flytte til den anden ende af kommunen for at få plads i en plejebolig.

Holger Pedersen

 

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler