søndag, juni 16, 2024

Arbejdet med Nørager Sundhedshus forsinket

SONY DSC
Bygningen, der i sin tid husede Den Danske Bank, skal i fremtiden huse Nørager Sundhedshus. Men hvornår er endnu uvist.

Der har nu i et års tid været arbejdet ihærdigt med at etablere et fremtidigt sundhedshus i Nørager. Som det vil være borgerne bekendt, har en investorgruppe for et års tid siden købt den tidligere bankbygning, der skal omdannes og sammenbygges med det eksisterende lægehus.

Meningen har så været, at den kommende lægeklinik med flere læger skal indrettes i den tidligere bankbygning, mens det nuværende lægehus eventuelt omdannes til en tandlægeklinik. Den nye mellembygning skal så tjene som en fælles foyer for begge kliniker.

I en meget konstruktivt samarbejde med læge Peter Aaquist er der udarbejdet tegninger for den nye lægeklinik, og der er kort før sommerferien opnået byggetilladelse fra Rebild Kommune. Endelig har gruppen fået bevilget et mindre EU-tilskud til projektets gennemførelse.

I investorgruppen har der herefter været tilslutning til, at projektet skulle søges gennemført, selvom der ikke nødvendigvis var fundet en tandlægeløsning. Endelig har der været almindelig opbakning blandt de implicerede om, at økonomien i projektet ser udmærket ud, så kommende læger og tandlæger kan leje sig ind til fornuftige priser.

Det var derfor forventet, at byggeriet skulle gå i gang snarest, så projektet kunne stå færdigt i 2016. Men nu har Peter Aaquist imidlertid meddelt, at han af personlige årsager ser sig nødsaget til at trække sig fra planerne om selv at lade sin klinik indgå i det nye sundhedshus, og det er der stor forståelse for hos medlemmerne af investorgruppen.

Til gengæld kan gruppen glæde sig over, at Peter Aaquist har givet tilsagn om al mulig støtte til, at sundhedshuset alligevel kan realiseres, og at han på enhver måde vil støtte bestræbelserne på at finde en løsning, så en eller flere nye læger kommer til Nørager.

De ændrede forudsætning vil alt andet lige betyde en forsinkelse af projektet, men med Peter Aaquist’s positive og konstruktive tilsagn om at støtte processen, forventer man derfor stadig, at sundhedshuset kan realiseres, selvom det nu bliver ramt en (forhåbentligt mindre) forsinkelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler