lørdag, juli 13, 2024

Budget 2016 – set med C´s Erhvervs og Fritidsbriller

laeserbrev_logoBudget 2016 med 24 ud af 25 byrådsmedlemmer bag er yderst glædeligt.

Vi gik til budgetforhandlingerne med et stort ønske om, at styrke lokaletilskudspuljen og 25 års reglen, som vi ikke finder harmonerer med vores vision i Rebild om, at sikre et sundt liv i en sund Rebild Kommune. Derudover skal vi have forenklet regelsættet og skabt bedre vilkår til foreninger der har en stor aldersspredning. Vi er yderst tilfredse med, at området nu har fået tilført 500.000 kr. yderligere.

Vores Talentudvikling skal have større opbakning således vi får skabt nogle bedre vilkår. Dette kan gøres på mange forskellige måder, men uden en talentudviklingspulje ville dette ikke være muligt og derfor er der afsat 250.000 kr. hertil.

Fritidsrådet har fået tilført 100.000 kr. yderligere til fritidspuljen, således de fremadrettet har mulighed for at bakke op om flere gode ideer og aktiviteter rundt om i Rebild Kommune uanset alder.

Ungdomshus- og Biblioteksprojektet var under pres økonomisk set og da vi i første sammenlægningsperiode var imod at lægge det tidligere kulturprojekt i skuffen, er det vigtigt, vi nu kommer i mål med ordentlige rammer for øje, så det giver god mening. Ønsket om et samlet synergi skabene kulturmiljø har altid været af høj prioritet hos liste C uanset område.

Nye halrenoveringsprojekter i Nørager og Haverslev er støttet med samlet 1. mio. Hvilket er med til at forbedre lyd- og adgangsforholdene.

Byggesager og ønsket om udvikling i Rebild må ikke bremses i det kommunale regi. Her skal vi være stærke medspillere og med en effektivitet som sikrer, at ønskerne kan realiseres hurtigst muligt. Her har Rebilds vækst, gjort det udfordrende for vores medarbejdere, der har gør et stort stykke arbejde for, at følge trop og nu har vi politisk tilført området flere midler, således ressourcerne i større grad følger byggesags udviklingen. Derudover har vi afsat penge til profilering af erhvervsgrunde, således vi sikrer nye Virksomheder vælger Rebild, hvilket er vigtigt for Kommunens forsatte vækst. Business Rebild har i en forsøgsperiode haft adresse i Business Park Nord. Den daglige tætte kontakt til erhvervslivet, har skabt nogle gode synergieffekter. Byrådet har derfor besluttet, at Business Rebild forsat skal have adresse i Businessparken. Ydermere har vi fokus på de små spirer af iværksættere, som har brug for en sparring og hjælp til at blomstre, for at komme et skridt videre, hvilket kan få stor betydning for en ide til udfoldelse. Alt i alt nogle gode Erhvervsmæssige tiltag.

Budget 2016 er et godt budget set med Konservative briller og ydermere er det glædeligt at 24 står bag, hvilket giver et stort medejerskab og solidt fundament for Rebild Kommune det kommende år.

I øjeblikket er flere af budgetvedtagelserne fra 2015 ved, at blive rullet ud, nemlig kunstgræsbane og inden længe Svømmehalsprojektet, samt booking og selvbetjeningsløsninger for vores idræts- og kulturinstitutioner. Derudover er Terndrupprojektet inden længe færdiggjort, hvilket er yderst glædeligt for alle brugere af faciliteterne.

De nævnte aftaler fra budget 2015 set i sammenspil med de nævnte i budget 2016, styrker Rebilds Fritids- og Erhvervsliv, dog er visionerne mange flere for vores skønne og smukke Rebild kommune.

Børneområdet, ældre, arbejdsmarkedet samt teknik og miljøområdet er ligeledes blevet styrket på forskellig vis og det har været med til at sikre et geografisk stærk og bredt fagmæssigt budget vi alle 24 har kunne se os i, hvilket kræver kompromiser fra alle, for at dette kan lykkedes.

C vil gerne takke byrådskollegaerne for et godt og konstruktivt samarbejde i budgetprocessen, samt den store vilje til at give og tage for, at få enderne til at nå sammen. Hvor der er vilje er der en vej og den vej fandt vi sammen i budget 2016 i Rebild Kommune.

Det Konservative Folkeparti i Rebild
Holger Pedersen og Lene Aalestrup

Lene_Aalestrup_CHolger Pedersen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler