søndag, juni 16, 2024

Nordjyllands politiet har et fremragende omdømme

politiÅrets omdømmeanalyse af politiet viser, at borgernes opbakning til politiet er høj. 

Analysen, udformet af Reputation Institute, tager hvert år temperaturen på forskellige offentlighed myndigheders omdømme i offentligheden ved at spørge et udsnit af befolkningen om deres holdninger til politiet. Ifølge analysen opnår dansk politi samlet set et omdømme på 79,5 %-point, hvilket placerer politiet på en 4. plads blandt de 40 mest kendte offentlige myndigheder i Danmark. Nordjyllands Politi score ligger i år på 80,6 %-procent, hvilket er lidt lavere end sidste års rekordscore på 81,8 %-point, men det udløser fortsat et ”fremragende omdømme” på skalaen, der går fra 0-100.

”Vores omdømme ligger højt. Det viser for mig, at nordjyderne har tillid til vores arbejde. Og det er vigtigt. For det er borgernes opbakning, der i sidste ende giver os legitimitet og mandat til at udføre vores arbejde med at sikre trygheden i samfundet,” siger politidirektør Elsemette Cassøe.

Ifølge politidirektøren kan det generelt høje omdømme skyldes flere forhold

”Vi gør meget ud af vores service. Det er vigtigt, at borgerne føler, at de får en ordentlig betjening, når de ringer til os for at fåhjælp, eller når vi kommer ud til dem, fx i forbindelse med indbrud. Så jeg ser det som medarbejdernes fortjeneste, at borgernes tillid til os er høj,” siger Elsemette Cassøe.

Tillid skal man gøre sig fortjent til
Politidirektøren ser det lille fald i omdømme-score som en vigtig påmindelse.

”Det minder os om, at et højt omdømme ikke kommer af sig selv. Samfundets tillid er noget, vi hele tiden skal gøre os fortjent til. Vi skal fremstå som en organisation, der effektivt kan forvalte vores dobbeltrolle, hvor  vi på en den ene side skal udøve service til borgerne og på anden side også udøve magt, når det er nødvendigt,” siger Elsemette Cassøe.

Om undersøgelsen
Reputation Institute undersøgelse har indhentet oplysninger gennem interview  fra 18. juni – 14. august 2015. Resultaterne for politiet er baseret på 3411 repræsentativt udvalgte besvarelser, heraf cirka 300 fra Nordjyllands Politikreds.
På en skala fra 0-100 baseret måler Reputation Institute omdømmet på de fire variable:
• Agtelse af organisationen
• Beundring af organisationen
• Tillid til organisationen
• Overordnet fornemmelse omkring organisationen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler