søndag, april 21, 2024

Naturpolitik, men hvordan og hvornår?

Naturpolitik, men hvordan – og hvornår ?

Rebild Kommune har mange forskellige politikker at arbejde efter, heriblandt en rusmiddelpolitik, en kulturpolitik, en landdistriktspolitik, en handicappolitik og en indkøbspolitik. Dokumenterne, som kan læses på kommunens website, skal sikre, at medarbejdere og politikere trækker på samme hammel mod veldefinerede mål.

Kommunen skal også have en politik for vores fælles natur – naturligvis. Det har byrådet besluttet tidligere på året, da de vedtog Plan- og Klimastrategi 2015. Hvornår arbejdet skal sættes i gang og hvordan det skal gribes an, er dog ikke fastlagt.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har længe ønsket sig en mere målrettet og stabil kurs i kommunens forvaltning af naturen. Derfor hilser bestyrelsen udsigterne til en kommende naturpolitik velkommen – dog med en vis utålmodighed.

For at sætte skub i processen har DN REBILD udarbejdet sit eget forslag til en naturpolitik for Rebild Kommune. Forslaget, som er sendt til både forvaltning og byråd, skal opfattes som inspiration til det kommende arbejde og som invitation til et samarbejde.

Det er som regel gavnligt at søge råd hos erfarne folk, når man skal i gang med en ny opgave. Da Herning var en af de allerførste kommuner, der vedtog en naturpolitik efter kommunalreformen, har DN REBILD valgt at søge vejledning her. Torsdag den 19. november kommer naturmedarbejder Louise Berg til Rebildcentret, hvor alle interesserede kan høre hende fortælle om hendes erfaringer med at forfatte og arbejde efter en naturpolitik. Louise beretter blandt andet om en forenkling af Herning Kommunes naturpolitik, som har gjort den lettere at arbejde efter.

Men det, der virker i det midtjyske, er ikke nødvendigvis vejen frem i Rebild Kommune. For at få et godt indblik i forskellige naturpolitikker og forskellige måder at arbejde på, har DN REBILD også inviteret Lars Dyrbo Bruun fra Syddjurs Kommune. Ud over de frivillige naturbeskyttere håber han at inspirere både forvaltningsfolk og byrådsmedlemmer til det spændende arbejde med en naturpolitik.

Efter en pause med økologiske forfriskninger, præsenterer DN REBILD sit eget forslag til en naturpolitik. Forslaget bliver startskud til en snak på kryds og tværs i salen. Man behøver ikke være hardcore naturnørd, embedsmand eller politiker for at deltage i debatten – alle synspunkter, erfaringer og gode forslag er velkomne. DN REBILD har inviteret hele byrådet til mødet, og håber at mange af politikerne vil benytte sig af muligheden for at tilegne sig ny viden sammen med borgerne.

Efter  temamødet om kommunale naturpolitikker, som forventes at vare ca. 2 timer, holder DN REBILD årsmøde med bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen og input fra medlemmerne til det fremtidige foreningsarbejde. Forslagene kan fremsættes på årsmødet eller sendes til bestyrelsen på rebild@dn.dk.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for en rig natur og et rent og sundt miljø – også i fremtiden. Foreningen har næsten 700 medlemmer i Rebild Kommune.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler