lørdag, juli 20, 2024

Både top- og bundlinje stiger i Jutlander Bank

Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: - Vi dyrker fortsat udviklingen i de områder, hvor vi har vores rødder, men vi har også fået styrken til at udvikle os i den nordjyske hovedstad, Aalborg, i Jyllands hovedstad, Aarhus, og i landets hovedstad, København.
Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: – Vi dyrker fortsat udviklingen i de områder, hvor vi har vores rødder, men vi har også fået styrken til at udvikle os i den nordjyske hovedstad, Aalborg, i Jyllands hovedstad, Aarhus, og i landets hovedstad, København.

Banken kom ud af 3. kvartal med et resultat før skat på 181 mio. kr.
Både omsætning og overskud stiger i Jutlander Bank, der kommer ud af tredje kvartal 2015 med et resultat før skat på 180,9 millioner kroner. Det er en forbedring på 66 millioner i forhold til samme periode sidste år. Efter skat blev resultatet på 143,8 millioner kroner.
Toplinje: Plus 62,5 mio. kr.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter er forøgede med 62,5 millioner kroner til 607,6 mio. kr. efter tredje kvartal af 2015. De forhøjede nettorenteindtægter skal for en god dels vedkommende forklares med Jutlanders Banks overtagelse af 7000 kunder fra Østjydsk Bank i begyndelsen af 2015, mens fremgangen i gebyrindtægter skyldes, at bankens kunder i 2015 har haft et højt aktivitetsniveau inden for, dels konvertering af realkreditlån og boligfinansiering, dels formue- og investeringsrådgivning.
Flad omkostningsudvikling
Bankens udgifter til personale og administration ligger på 328 millioner kroner, hvilket er et beskedent fald på to millioner kroner.
– Selv om udviklingen i omkostninger synes at være flad, så dækker tallene over store forskelle, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
Udgifterne i 2014 indeholdt éngangs-omkostninger til fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro på omkring 25 millioner kroner.
– Tilsvarende udgifter har vi ikke haft i 2015. Tværtimod er vi så småt begyndt at høste synergieffekterne oven på fusionen. Det betyder faldende omkostninger, siger Per Sønderup.
– Til gengæld har de overtagne afdelinger og medarbejdere fra Østjydsk Bank forøget vores løbende drifts- og personaleomkostninger. Og så er det også sådan, at nogle af de strategiske tiltag, vi er i gang med, også betyder flere udgifter, lyder det fra Jutlander Banks ordførende direktør.
Åbning i København
Blandt de strategiske tiltag er, at Jutlander Bank er på vej til at åbne sin første afdeling, en privatkundeafdeling, i København. Afdelingen, der har adresse på Frederiksberg, slår dørene op 1. december.
Desuden har banken i andet halvår lanceret en større reklamekampagne for at udbrede kendskabet til den personlige bank, der ”siger det, som det er”.
Fald i kursreguleringer
Jutlander Banks kursreguleringer er positive med 55 millioner kroner for de første ni måneder af 2015. Det er et fald på næsten 40 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014.
Halvdelen af faldet kan tilskrives, at banken i fjor havde en særlig indtægt under kursreguleringer på 21 millioner kroner ved salget af sine aktier i Nets Holding.

Faldende nedskrivninger
Siden tredje kvartal 2014 har Jutlander Bank reduceret sine nedskrivninger med knap en tredjedel: Fra 175,6 millioner kroner i 2014 til 124,5 millioner i 2015.
Faldet i nedskrivninger sættes i relief af, at bankens udlån i samme periode er forøget med 217 millioner kroner til 8,3 milliarder kroner.
Men Jutlander Bank har stadig indlånsoverskud. Det samlede indlån lå pr. 30. september 2015 på 10,6 milliarder kroner. Så bankens udlån udgør under 80 procent af indlånet.
– Det er en stor fordel, at kundernes indlån kan finansiere vores udlån. Men balancen må gerne forskubbes lidt, så udlån øges mere end indlån. Det er jo udlån, vi grundlæggende tjener vores penge på, siger Per Sønderup, der er tilfreds med bankens kvartalstal.
– De positive tal viser, at det var en rigtig beslutning at fusionere de to sparekasser. Vi har flotte markedsandele i vores historiske kerneområder i Himmerland, fra Kattegatkysten i øst til Limfjorden, i vest, og vi dyrker fortsat udviklingen i de områder, hvor vi har vores rødder.
– Men sammen har vi også fået styrken til at udvikle os i den nordjyske hovedstad, Aalborg, i Jyllands hovedstad, Aarhus, og i hele landets hovedstad, København, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger fastholdes
til primær indtjening
Jutlander Banks primære indtjening er steget med 61 millioner kroner – svarende til 30 procent – i de ni første måneder af 2015, sammenlignet med samme periode sidste år.
Den primære indtjening opgøres som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat.
Til og med 3. kvartal har Jutlander Bank haft en primær indtjening på 266 millioner kroner. Banken har tidligere i år meldt ud, at den forventer en primær indtjening i hele 2015 i niveauet 310-335 millioner kroner, og den forventning fastholdes efter tredje kvartal.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler