onsdag, april 17, 2024

“DET NYE SORT” – Livet på landet

laeserbrev_logo

NORDJYSKEs artikel den 10. nov. bekræfter det mange godt vidste
og endnu flere anede: De mest tilfredse (lykkelige) borgere i Europa
bor i Danmark, og i Danmark finder man det bedste liv på landet.
Oplysningerne stammer blandt andet fra EUs statistiske kontor
EUROSTAT. En lille kommune som Rebild,- decideret landkommune,
uden større byer, med smuk natur og korte afstande til større by-
samfund, må derfor være et af de bedste steder i Danmark at slå sig
ned. Vi der bor i oplandet, er heller ikke i tvivl. Og det bør vor folke-
valgte heller ikke være. Så lad nu være med at ødelægge mere af
glansbilledet. Decentraliser mest muligt. Minimer og nedlæg ikke
flere skoler, som Børne- og Ungdomsudvalget med Anders Norup
i spidsen øjensynligt har planer om. Se muligheder og perspektiver
i landdistrikterne, og grib ikke til de nemme kortsigtede løsninger.
Pas på i Suldrup, Bælum, Haverslev, Ravnkilde og Blenstrup, der
er kig på jeres skoler. Sporerne fra tidligere skræmmer.

Hans Jørn Sørensen, formand for OPLANDSLISTEN
Kirketerpvej 90, 9240 Nibe. (Rebild Kommune)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler