søndag, juni 16, 2024

Emneuge og skolefest på Sortebakkeskolen

Uge 46 har stået på emneuge og skolefest på Sortebakkeskolen i Nørager.
Temaet hele ugen har været ”Førstehjælp”

Ud over målet at skulle lære om førstehjælp, så har det også været et mål, at eleverne skulle lære at samarbejde, og at de skulle lære hinanden at kende på tværs af alderstrin og klasser. Derfor har eleverne hver dag både været sammen med deres ”almindelige” klasser, hvor de har lært om førstehjælp, og derudover også været på aldersblandede hold med elever fra 0.-9. klasse. Her har eleverne også arbejdet med førstehjælp på forskellige måder.
Eleverne lært om førstehjælpens fire hovedpunkter, og herunder har de beskæftiget sig med chok, bid, stik, psykisk førstehjælp, brand, blødninger, forstuvning, nakkeskader, blødninger, næseblod, tandskader, brækkede arme og ben, buler, hjernerystelse, stabilt sideleje, drukning, hjerte/lungeredning, kunstigt åndedræt, hjertemassage mm.
Der har været afholdt en varslet og uvarslet brandøvelse på skolen, så eleverne nu er helt klar over, hvad de skal foretage sig, hvis der skulle opstå brand. Derudover har der også været besøg af en brandmand, og eleverne prøvede at slukke forskellige brande med brandtæpper og skumslukkere.

Torsdag aften var der skolefest for alle elever på skolen samt deres forældre.
Over 500 havde forudbestilt varm mad, som den lokale slagter sørgede for, og andre spiste pølser og kage. Til skolefesten var klasserne ansvarlige for forskellige boder eller aktiviteter, som alle havde med førstehjælp eller kroppen at gøre. Man kunne f.eks. få massage, få målt sit kondital, få bestemt sin blodtype, målt sin lungekapacitet, testet sin viden om førstehjælp, deltage i bårefræs, lege jeopardy quiz om førstehjælp, blive sminket og meget mere. Skolefesten var en super hyggelig aften, med glade børn og voksne, og der var en rigtig dejlig stemning.
Som afslutning på ugen var der etableret en handlebane, hvor eleverne på de aldersblandede hold blev sendt ud til forskellige poster, hvor der var sket uheld. Her skulle eleverne så i fællesskab finde ud af, hvilken førstehjælp de skulle yde. Her var alt lige fra trafikuheld, cykeluheld, faldskade fra trappe samt gynge, noget galt i halsen, forgiftning, fyrværkeriskader, brandsår mm. Heldigvis havde en del forældre frivilligt meldt sig til at være figuranter som syge og sårede, og de spillede deres roller som professionelle skuespillere. Desuden stillede politiet op med 2 betjente og 2 politibiler, og bidrog derfor meget aktivt til, at situationerne kom tæt på virkeligheden.
Eleverne var meget dygtige til at finde ud af, hvordan de syge og sårede kunne hjælpes, så skulle der være nogen i Nørager eller omegn der skulle komme til skade, så kryds fingrene for, at der kommer en skoleelev fra Sortebakkeskolen forbi – for så kan de hjælpe.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler