lørdag, juli 13, 2024

Fjernvarme fusionen imellem Aalestrup og Nørager

Som man har kunnet se den seneste tid, når man kører på vejen imellem Aalestrup og Thorup, er fusionen imellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk nu inde i den fase hvor den tekniske del etableres.
For at det er muligt at levere billig og miljøvenlig varme fra Aalestrup til Nørager skal der graves et rør ned imellem de to byer. Dertil kommer hvad man ikke kan se, nemlig alle de ændringer der skal gennemføres inde på de to værker, inden der kan pumpes fjernvarme i røret.
Til trods for at projektet gennemføres uden at påvirke varmeprisen i Aalestrup, vil mange forbrugere i Nørager komme til at opleve en lidt billigere opvarmning af deres hus allerede i 2016, når varmen udveksles.

 

I Simested er der ”sat en gren af” på røret, og i 2016 påbegynder Aalestrup-Nørager Energi, at etablere et fjernvarmeledningsnet, arbejdet kommer til at foregå i samarbejde med Vesthimmerlands Vand, som står for kloakkerne. Det betyder, at alle i Simested, hvor husene ligger tilpas tæt, er tilbudt fjernvarme til fyringssæsonen i slutningen af 2016. Projektet gennemføres da tilstrækkeligt mange på forhånd har sagt ”ja tak” til tilbuddet. Nu hvor det begynder, at blive aktuelt, har endnu flere meldt sig til. Det er da også muligt at få den ekstra rabat, helt indtil værket begynder at grave i 2016. Et andet resultat af fusionen er Aalestrup-Nørager Energis det nye logo, som sikkert vil komme til at blive kendt af de fleste i de to byer, og som også skal pryde værkets biler.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler