tirsdag, juni 25, 2024

Julehygge på Gregers Krabbe

Traditionen tro holdes der juleklippedag på Gregers Krabbe i Aarestrup den sidste lørdag i november måned.

På Gregers Krabbe samledes vuggestue-, børnehave- og skoleforældre til juleklippedag lørdag d. 28. november. Arrangementet er en årlig tradition, hvor man på kryds og tværs mødes for at tage hul på julemåneden.
Dagen begyndte med fællessamling og sang på ”torvet” i Aarestrup, hvor leder på Gregers Krabbe, Lars Øgendahl Overgaard, tændte lysene på byens juletræ. Efter endt gudstjeneste i Aarestrup kirke gik alle i gang med de kreative værksteder. Her blev lavet juledekorationer og julepynt til den helt store guldmedalje. Andre lavede trænisser i sløjdlokalet, mens legeguiden, bestående af skolens ældre elever stod for jule- og sanglege i skolens gymnastiksal. I skolens køkken blev der bagt julesmåkager hele formiddagen til glæde for store og små.
Til spørgsmålet om hvad der er bedst ved juleklippedagens svarer Caroline Vendelbjerg Nielsen fra 4. klasse:
”Det er at lave juledekorationer. Vi hygger os med at lave det, og så synes jeg det er dejligt gøre det sammen med mine forældre og mine klassekammerater.”
Lars Øgendahl Overgaard supplerer: ”Julen er hjerternes fest, hvor mange prioriterer fællesskabet med familie og venner højt. Dét gør vi også her på Gregers Krabbe. Når en elev fra 1. klasse beder en 6. klasseselev om hjælp til at klippe sit julepynt, ja så styrkes fællesskabet. Ikke kun på selve dagen, men også i den dagligdag der leves her på Gregers Krabbe. Dét sætter vi en stor værdi i og vi tror også på at det er en del af forklaringen på, at flere vælger Gregers Krabbe til”.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler