torsdag, maj 23, 2024

Grøn genistreg sparer både pengepung og miljø i Terndrup

Når en svømmehal skal tømmes for vand kræver det oceaner af tålmodighed, både fra kunders og medarbejderes side – eller sådan plejede det i hvert fald at være.

PB Service ApS fra Støvring har udviklet en løsning, som gør det meget billigere og grønnere at reparere store bassiner som fx Terndrup Svømmehal.
Ejer af PB Service ApS, Peter Bundgaard Rydberg, har arbejdet inden for mange forskellige brancher, men stiftede i 2000 egen virksomhed med speciale i montage af specialinventar. I 2012 specialiserede han sig yderligere, og begyndte at arbejde med udviklingen af et nyt koncept for opbevaring af store mængder vand. Dette er nu et speciale, som Terndrup Idrætscenter har nydt godt af.
Vandede Midgårdsorme
Forældre af elever på Terndrup skole har måske hørt historier om finurlige, kæmpe hvide slanger, som i snorlige rækker fyldte atletikbanen bag Terndrup Hal. Disse lange, hvide slanger er såkaldte “NoFloods Mobile Barriers” og fungerer normalt som effektive dæmninger eller barrierer, der forhindrer oversvømmelser i hele verden. Peter Bundgaard Rydberg har konverteret dette produkt til et helt andet formål, og bruger i stedet barriererne til opbevaring af store mængder vand, hvilket er specielt nyttigt i et tilfælde lig Terndrup Svømmehals, hvor det er nødvendigt at tømme et stort bassin for vand ved reparation af bassinets bund.
Fordi PB Service har udviklet konceptet specifikt med badelande i tankerne, er det muligt at tømme et badebassin udenfor åbningstiden, reparere hvad der skal repareres, og genfylde bassinet med det samme vand inden for ét døgn. Det tog Peter Bundgaard Rydberg sølle fem timer at tømme svømmehallen for knap 500.000 liter vand, så bassinet kunne serviceres. På den måde er der ikke unødig lukketid for virksomhederne og lukkede døre for kunderne, og der ryger ikke flere tusinde liter vand ud i kloakken.
En rigtig god løsning
Bademester ved Terndrup Idrætscenter, Thomas Bonderup, er også glad for den måde PB Service har kunnet løse opgaven på: “Det er fordelagtigt for os, at kunne genbruge vandet, specielt også fordi kemien så passer. Det nedbringer reaktionstiden, for hvis vi skulle starte med nyt vand ville det tage 11-12 dage for bare at opvarme det til den rette temperatur.”
Mens diverse reparationer og serviceringer foregår, befinder vandet sig i fire af de lange hvide vandbeholdere, som sørger for, at både vandets kemiske sammensætning og temperatur passer når vandet skal tilbageføres. På denne måde er unødigt energi- og kemikalieforbrug automatisk overflødiggjort.
Mange muligheder
PB Service indgår desuden også i et sparringsforløb omkring virksomhedens vækst gennem Business Rebild, hvor der blandt andet ses på markedsudviklingen i forhold til virksomhedens produkter, for den specielle form for vandopbevaring kan også løse andre problemer. – Slangerne kan bruges til opbevaring af vand i mange forskellige situationer, fx når gadekæret skal renses op og store akvarier repareres og renses. Den vandkvalitet der er blevet opbygget, kan bevares og genbruges ved at benytte slangerne til at opbevaring. I alle tilfælde skåner man miljøet og sparer energi, siger Peter Bundgaard Rydberg om sit system.
Det må man da kalde en sand grøn genistreg fra lokalområdet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler