torsdag, april 18, 2024

Søndagens tekst uge 50

Søndagens tekst

På søndag den 13. december er det 3. søndag i advent og evangeliet er fra Lukas kap. 1 vers 67 til 80

Det tredje lys er tændt i kransen. Lukas hedder dette lys, og det er fra evangelisten Lukas, at vi skal høre søndagens evangelium om Johannes Døberens fødsel, forløberen.
I gamle dage, da byerne havde snævre gader, der ofte myldrede af liv, kunne det let blive farligt, hvis en fornem mand red ind med et stort følge efter sig. Derfor sendte man en forløber, som løb i forvejen for at bane vejen for ham, der skulle komme.
Det er det billede af døberen Johannes, som hans far Zakarias tegner i sin lovsang, hvor han synger således:” Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse…”.
I næste strofe af Zakarias lovsang følger forklaringen på den frelse, som ligger i syndernes forladelse, at denne frelse ikke kommer takket være din godhed, lydighed eller hellighed, men alene, som han synger:”….takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej…”.
Solopgangen fra det høje vil besøge os og kommer iført Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen vil lyse for os, der sidder i mørke og dødens skygge. Ikke blænde, ikke binde, ikke tvinge, nej, nej, men lyse for os og lyse med den udholdenhed, følsomhed og nænsomhed, som lyser ud af hans barmhjertighed, og med den vil han ”… lede vore fødder ind på fredens vej”.
Svend Schultz-Hansen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler