torsdag, juli 18, 2024

Søndagens tekst uge 3

Søndag den 24. januar er Septuagesima søndag og søndagens evangelium står i Matthæus-evange¬liet 25,14-30.

Fra på søndag begynder vi ved folkekirkens gudstjenester at tælle dagene til påsken med Septuagesima søndag. Vi ser frem mod det, der er kirkeårets højdepunkt, nemlig Jesu død og opstandelse. Og på søndag skal vi ved den første gudstjeneste i denne nedtælling til påsken høre Jesu lignelse om de betroede talenter.
Tre medarbejdere fik betroet henholdsvis 5, 2 og 1 talent, som de skulle forvalte, mens deres leder var i udlandet. De to af dem fik den betroede formue til at vokse til det dobbelte, og de fik ros og blev præmieret, da han vendte hjem igen. Den tredje, der havde fået den ene talent, havde i frygt for sin leder gravet sin betroede talent ned i jorden i stedet for at sætte den i omløb, så han var sikker på at kunne aflevere den igen. Men da regnskabets time kom, fik han hård kritik og blev frataget alt det, han var blevet betroet.
Hvad handler det om? Jo, det handler om at være tro mod Gud: ”Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde.” Sådan lod Jesus lederen sige til de to, der fik ros. Livet og evangeliet om Jesus Kristus er den formue, som Gud har betroet os. Vi kan af frygt for at miste livet lukke os inde og prøve at undgå alle farer, men også derved gå glip af glæden ved livet. Eller vi kan leve vort liv i troskab mod Gud, som har givet os livet, og tage imod hver dag som en gave og en udfordring fra ham.
Og evangeliet om Jesus har vi også fået betroet for at sætte det i omløb. Det er vores ansvar ikke bare at beholde evangeliet for os selv men at dele det med andre, så Guds ”formue” af mennesker, der tror på ham, må vokse. Det handler om at være tro over for det, der er vores opgave i livet. Og denne troskab opnår vi først og fremmest ved at tro på Jesus selv. Troskaben fås ved at tro på ham, som altid selv er trofast overfor os troløse, der gang på gang blev en af dem, der forsømte at sætte de betroede formuer fra Gud i omløb, så de kunne vokse. Når vi tror på Jesus, så må vi nemlig have lov at komme og bede om tilgivelse for det, som vi forsømte. Vi må vide os velkomne, fordi Jesus døde på korset for at bære verdens synd. Og i troen på Jesu død og opstandelse er både tilgivelsen og udrustningen til at være tro mod vores Herre og Gud.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler