onsdag, juni 19, 2024

Plejehjemmets Venner, generalforsamling

facebook_show_this_logoMandag den 11. januar 2016 afholdt Plejehjemmets Venner generalforsamling.
Formanden Bente Kjær bød velkommen til de ca. 25 fremmødte, og gav i sin beretning et udpluk af årets gang.
Samtidig rettede hun en tak til personalet på plejehjemmet for rigtig godt samarbejde, samt tak for opbakningen fra pensionistforeningens side.
Kasserer Asta Vraa fremlagde regnskabet.
Begge beretninger blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var Asta Vraa, Krista Mosbæk og Margit Laursen. Asta Vraa og Krista Mosbæk blev genvalgt.
Margit Laursen ønskede ikke genvalg.
Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Stinne Saugstrup og Lisbeth Bøg Pedersen.
Som revisorer genvalgtes Søren Pedersen og Henning Rolighed, og her blev Conni Chowaniak suppleant.
Bente Kjær takkede for en god generalforsamling, og der blev afsluttet med kaffe og et stykke mad.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler