lørdag, juli 20, 2024

Generalforsamling og Konstituerende møde

10978608_10152607638442539_521452186020234022_nLokalrådet afholdte den 11. februar generalforsamling i klubhuset i Rørbæk.

Her kunne formanden berette om lokalrådets første arbejdsår, hvor mange ideer har været på bordet, og enkelte af dem er allerede påbegyndt. Noget som borgerne løbende har kunne følge med i, i avisen og på Facebook. Ligesom Lokalrådet har forsøgt at finde sit ståsted i lokalsamfundet, for hvad er egentlig et lokalråd? Der var på generalforsamlingen enighed om at der skulle oplysning ud til borgerne om lokalrådets virke og hvilke muligheder det giver at have et lokalråd. Dette bliver i form af en pjece/flyer som vil komme ud senere på året. Der blev også talt om at lave en reklamefilm for området – dette arbejdes der videre med – vi skal her være sikre på hvad vi vil have med og hvorfor. Regnskabet blev herefter gennemgået og godkendt. I forhold til valgene så blev Gert Rubæk genvalgt, og Finn Christensen nyvalgt til lokalrådet. Ingrid Myrup blev nyvalgt som 1. suppleant og Jesper Hansen genvalgt som 2. suppleant. Kristen Stagstrup blev genvalgt som lokalrådets revisor og René Jensen genvalgt som revisorsuppleant.
Efterfølgende har Lokalrådet afholdt konstituerende møde, hvor alle blev genvalgt til de poster de havde. Det betyder at lokalrådet ser således ud:
Formand og Kasserer: André Ellegaard Jensen, Nørager
Næstformand: Kim Hornbech, Rørbæk
Sekretær: Hanne Munk, Nørager
Menige medlemmer: Gert Rubæk og Finn Christensen
Der arbejdes videre med de ideer som kom på generalforsamlingen, samt de allerede igangværende projekter: Arealet ved OK og Nørager Anlæg. Desuden arbejdes der på at få udarbejdet lokale retningslinjer for uddelingen af Lokalrådets del af byzonepuljen, der skal ligge inden for de overordnede retningslinjer fra kommunen.
Der er ansøgningsfrist for projekter til Byzonepuljen i Rebild Kommune den 1. april. Læs mere herom på kommunens hjemmeside. PS. Lokalrådet er gerne behjælpelige med udarbejdelsen af evt. ansøgninger, ligesom vi selv også gerne vil modtage nogen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler