lørdag, juli 20, 2024

Uddrag fra Rebild Byråd 18. februar 2016

Byrådet skulle tage stilling til godkendelse af skema B for 28 almennyttige boliger Over Bækken i Støvring. Dette indebærer en kommunegaranti for lån. samt indbetaling til Landsbyggefonden. Dette udløste en principiel debat om byudviklingen i Rebild Kommune. Dette projekt, bymidten og den gamle rådhusgrund tilfører 85 boliger i Støvring. Nogle var bekymret for om de alle kan udlejes. Andre ønskede flere boliger i andre byer, og mange mener at der mangler i Skørping. I den sidste ende er det boligforeningerne der bestemmer hvor og hvor meget der bygges. Projektet blev godkendt og der arbejdes med en overordnet strategi for byudvikling.

I forbindelse med budget 2016, fik Sortebakkehallerne en bevilling på 700.000 kr til at forbedre tilgængeligheden, herunder en handicapelevator. Hallerne vil samtidig modernisere /udvide køkken og cafeteria. Denne del finansierer hallen selv. Efterfølgende har hallerne ønsker om udskiftning af belysning til LED, samt efterisolering. Til dette bevilges en kommunal lånegaranti på 528.289 kr. Det samlede budget i hallen bliver ca. 1.760.000 kr. og projekterne igangsættes hurtigst muligt.

Forvaltningen har bedt om politisk stillingtagen til, hvorvidt Rebild kommune skal overtage integrationsansvaret for flygtninge, som ønsker at flytte til kommunen. Lovgivningen er således, at en flygtning skal blive boende i 3 år,  i den kommune, hvor Udlændingestyrelsen placerer vedkommende, når deres asylsag er behandlet. Disse regler kan kommunerne dispensere fra. Hvis der er tale om job, uddannelse eller sygdom i nær familie (skal opgaver) har flygtningen ret til at flytte. Den nye kommune overtager integrationsansvaret og tilhørende omkostninger. Et flertal i Arbejdsmarkedsudvalget ønsker kun at overtage ”skal opgaver”.  Under debatten blev der efterlyst, hvad man gør i vores nabokommuner, og sagen blev udsat, så dette bliver undersøgt og eventuelt koordineret.

Der har i sidste uge været licitation på nybyggeri af nyt rådhus i Nørager. Håndværkerudgifterne bliver ca. 15 mio. Hertil kommer bygherre leverancer og rådgiver honorar.  Der er et budget på ca. 18,3 mio, og byggeriet er klar til at gå i gang. Da der er lang ventetid på betonelementer, vil der først blive byggestart i september, og ibrugtagning ca. november 2017. Allerførst skal den gamle stationsbygning rives ned, hvilket sker snarest.

Holger Pedersen

Holger Pedersen

Byrådsmedlem liste C

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler