torsdag, maj 23, 2024

Rebild Kommune spørger borgerne til råds

illu_facebook_4I forlængelse af Rebild Kommunes vision om ”Et sundt liv i en sund kommune” opfordrer kommunen borgerne til at bidrage med ideer til, hvordan kommunen – også på affaldsområdet – kan blive ”sundere”.
Kommunens affalds-afdeling arbejder aktuelt med udformning af ny politik på affaldsområdet. Her kigges der blandt andet på mulighederne for øget selv-sortering. Derfor har afdelingen udformet en spørgeskemaundersøgelse rettet mod kommunens borgere. Undersøgelsen skal supplere afdelingens egne ideer til en mere moderne og miljøvenlig affaldssortering anno 2016.
Deltagerne i undersøgelsen vil for eksempel møde spørgsmål af typen:
”Hvad er din holdning til en øget sortering af papir, plast, glas og metal til genbrug?” Suppleret med spørgsmål som, ”Er du villig til at betale ekstra, hvis du til gengæld kan få hentet genbrugsmaterialer direkte fra husstanden? ”
Borgerne bliver også spurgt til, hvordan de ønsker at få information om affaldsordningen – om de foretrækker digital post, sms, sociale medier, kommunens hjemmeside eller annoncer i avisen.
Undersøgelsen formidles primært via sociale medier
For at få så mange besvarelser som overhovedet muligt formidler kommunen spørgeskemaundersøgelsen på tværs af trykte og digitale medier. Rebild Kommunes sociale medier – Facebook, Twitter og Instagram – inddrages også i kampagnen, som løber fra den 22. februar til den 20. marts 2016.
Deltag og vind en ipad
For at få et maksimalt antal borgere til at komme med gode ideer til udformningen af kommunens nye affalds-politik, deltager alle medvirkende automatisk i lodtrækningen om at vinde en ipad.
”Jo flere borgere, der bidrager til undersøgelsen, jo bedre kan vi bagefter udforme nogle løsninger, der matcher borgernes ønsker”, siger miljømedarbejder ved Rebild Kommune, Bente Strunge Andersen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler