torsdag, juni 13, 2024

Nørager dreng professor i bæredygtighed

Nøragerdreng ny professor i
bæredygtighed

Tommy Dalgaard ved Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Foulum, er udnævnt til professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse.

Aarhus Universitet, Vesthimmerlands Gymnasium og Sortebakkeskolen i Nørager har fostret en ny professor. Det er den 45-årige Tommy Dalgaard, opvokset på Torsvang i Nørager og søn af daværende lærere ved Sortebakkeskolen Erik og Erna Dalgaard, der med virkning fra 1. januar 2016 er blevet kaldet som professor mso i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse. Han er ansat på Institut for Agroøkologi, Forskningscenter Foulum i Tjele, hvor han bor sammen med sin kone Inger og de tre børn Anna Sofie, Anders and Anton. Fritiden nydes bl.a. i skov og mark på Testrupgaard i Testrup ved Aalestrup, som efter faderen Erik Dalgaards for tidlige død nu drives i samarbejde med en dygtig forpagter.

Professor i det store overblik
Professor Tommy Dalgaard har lige siden sin studietid på Landbohøjskolen arbejdet med at skabe overblik over anvendelsen af kulturlandskabet set fra et integreret synspunkt. Han blev cand.agro. i 1996, og har praktisk erfaring både som landmand og mejerimedarbejder, samt ved at udføre planteforsøg som voluntør i Tureby-Køge Landboforening.

Efter ophold på Silkeborg Højskole, værnepligt ved CF-kolonnen i Thisted og endt agronomuddannelse blev Tommy Dalgaard ansat ved Forskningscentret i Foulum, først som videnskabelig assistent ved Statens Husdyrbrugsforsøg, og dernæst ved Statens Planteavlsforsøg som forsker og ph.d. studerende i Agroøkologi.

Sin ph.d.-grad fik Tommy Dalgaard i 2001. Han blev i Foulum, hvor han i 2002 blev seniorforsker og i 2004 forskningsleder i Institut for Agroøkologi. I 2012 blev han leder af kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management på Aarhus Universitet, hvor han også underviser i bl.a. agroøkologi og jordbrugspolitik.

Tommy Dalgaard har i alt bidraget til over 200 videnskabelige publikationer, og heraf mere end 50 fagfællebedømte publikationer de seneste 5 år, men de to forfatterskaber, han er mest tilfreds med, er ikke dem, der giver flest point i forskerkredse.

– Jeg er mest glad for mine bidrag til Aarhus Universitets flotte serie ”Verdensbøger” om Danmarks natur- og kulturhistorie. Jeg har skrevet artikler om landbrug til ”Romantikkens Verden”, ”Modernitetens Verden” og ”Fremtiden”. Jeg er også meget stolt af at bidrage til det fornemme ”Trap Danmark” værk, hvor jeg skriver om landbruget i Danmark. Det er et opslagsværk, der kun skrives en gang pr. generation og kun af særligt indbudte forfattere, siger Tommy Dalgaard. Han sætter formidling af sin omfattende viden til den brede befolkning i højsædet.

Professor Tommy Dalgaard holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 15. april kl. 13 i auditoriet i Foulum med titlen ”Langtidsperspektiver for en bæredygtig anvendelse af ressourcer i jordbruget – Hvorfor er investeringer i den biobaserede økonomi vigtig netop nu?”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler