lørdag, juli 20, 2024

Søndagens tekst uge 10

På søndag den 13. marts er det Maria bebudelsesdag og evangeliet er fra Lukas kap. 1 vers 46 til 55

Det er Marias lovsang, der er evangeliet i dag, og hun synger få dage efter, at englen Gabriel havde været hos hende. Maria havde søgt tilflugt hos sin slægtning Elisabeth, som boede i Judæas bjergland, og som selv i en høj alder skulle føde Johannes Døberen til verden.
Da Maria kom derop siger Elisabeth til hende:” Velsignet er du blandt kvinder og velsignet dit livs frugt! Hvordan kan det forundes mig, at ”…min Herres mor kommer til mig?” – at min Herres mor kommer til mig! Da var det, at Maria sang:” Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min Frelser…”.
Bruger vi juleevangeliets ord, så gælder det Mariæ bebudelsesdag, at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”. I sit ord, ordet som skaber, hvad det nævner, fletter Gud sit liv ind i Marias moderliv udvælger hende og klæder hende i kærlighed og lægger sig ind i menneskeslægtens fælles liv, så liv og død skifter plads i vor skæbne. I ham bliver døden fortid og livet fremtid.
Han som Maria fødte gjorde som sit første under vand til vin ved et bryllup i Kana, og han gjorde som sit største under skærtorsdag vinen til sit blod og brødet til sit legeme, så hver gang vi sammen nyder nadveren gør han vor krop til sit tempel i himlen, sådan som Marias krop blev hans tempel på jorden.
Som historien begynder med, at han skaber liv, hvor der intet liv er, i Marias moderskød, sådan slutter den med, at han skaber liv, hvor der intet liv er, i den kolde grav. ”Indslumre skal jeg da med lyst som barnet ved sin moders bryst i dine frelserarme”.

Svend Schultz-Hansen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler