torsdag, juli 18, 2024

31 millioner kroner til nordjyske lærere

De nordjyske elever kan se frem til at blive endnu dygtigere, når 1152 lærere nu bliver styrket i de fag de underviser i.
Det er udsigten efter, at et uddannelsessamarbejde mellem ni nordjyske kommuner og UCN Nordjylland har fået tilsagn om 31 millioner kroner fra “A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.
Lærernes kompetencer skal have et løft til gavn for alle folkeskoleelever i den nordjyske region. Derfor er Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner gået sammen i et tværkommunalt uddannelses-samarbejde i kraft af projektet ’Kompetenceudvikling for lærere på tværs af kommunerne i Region Nord’. Og det er netop dette projekt, der kan se frem til støtte fra A.P. Møller Fonden.
I forbindelse med projektet tilrettelægges et særligt uddannelsesforløb for lærere i grundskolen med behov for opkvalificering. For den enkelte lærer er målet at opnå fuld undervisningskompetence i alle de fag vedkommende underviser i. For de deltagende kommuner er målet fuld kompetencedækning i alle fag på skolerne, som et led i en fælles tværkommunal uddannelsesstrategi frem mod 2020.
Fuld kompetencedækning er et centralt element i Folkeskolereformen og indebærer, at kompetencedækningen i folkeskolen løbende skal øges, dvs. at undervisningen skal varetages af lærere med de nødvendige undervisningskompetencer (tidligere linjefag).
Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal sikre, at 95 % af alle timer i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetence.
For at nå målet i 2020 har de ni nordjyske kommuner valgt at gå sammen med UCN Nordjylland om at skræddersy et kompetenceløft af 1152 lærere i 17 fag. Forløbet skal blandt andet understøtte den enkelte læreres individuelle kompetencer, videreudvikle og styrke et professionelt læringsfællesskab i fagteams og etablere samarbejder på tværs af kommunerne der sikrer, at alle fag tilgodeses i større faglige fællesskaber.
Projektet med kompetenceudvikling starter op i foråret og er anden del i det nordjyske uddannelsessamarbejde. Første skridt er et igangværende projekt, der sætter fokus på matematik og uddannelse af matematikvejledere på tværs af otte kommuner. Projektet modtog ligeledes en bevilling fra A.P. Møller Fonden i 2014.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler