torsdag, april 18, 2024

Bevar Haverslev-Ravnkilde skole og børnehaven Tuen som selvstændige enheder

laeserbrev_logoI december 2015, besluttede byrådet i Rebild Kommune, at der ikke skal lukkes skoler.

Alligevel har Byrådet besluttet, at der af besparelseshensyn, skal ske strukturændringer for skoler og dagtilbud i Kommunen.
Der er af Forvaltningen, udarbejdet to forslag, som nu er sendt i høring.
Disse forslag vil helt konkret for borgere i Haverslev by og omegn bevirke, at Haverslev-Ravnkilde skole enten bliver en underskole til Sortebakkeskolen i Nørager eller til Suldrup skole. Det vil sige – INGEN selvstændig ledelse på Haverslev-Ravnkilde Skole!
Endvidere betyder det, at skolelederen – uden om det politiske system- har mulighed for at flytte hele klassetrin til en anden matrikel eller lukke en matrikel for at udmønte de besparelser, byrådet forlanger.
Denne model er også gældende, når der er tale om daginstitutioner, hvor det således kan komme på tale at dagsinstitutionen TUEN ledelsesmæssigt skal hører under enten Børnehaverne i Rebild syd eller børnehaven i Suldrup. Her gælder samme problematik for lukning af daginstitution. Eller måske vil byrådet kalde det muligheder for lukning!!!
HVER ENKELT SKOLE OG BØRNEHAVE BØR HAVE EN DAGLIG LEDER, LIGESOM DER OGSÅ ER BESLUTTET OMKRING ÆLDREOMRÅDET – ALLE MEDARBEJDERE HAR BRUG FOR EN SYNLIG LEDELSE!
Den ledelsesmodel der er lagt op til for skoler og dagtilbud i Rebild Kommune, er den samme som der har været udøvet for ældrecentre i Kommunen, denne model har vist sig ikke at fungere, hvorfor så prøve den på skole- og dagtilbudsområdet?
Det frie skolevalg har betydet, at en del af børnene fra Haverslev området har valgt at flytte til Aars, når de skal skifte skole til 7. klasse. Årsagen hertil er familiemønstre og infrastruktur. I dag er der rigtig mange tilflyttere i Haverslev, og de føler ikke en naturlig tilknytning til skolen i Nørager eller for den sags skyld Suldrup.
Fremtidig skolestruktur
Derfor bør politikerne stille sig selv det spørgsmål, om der over tid, bør ske en omplacering af overbygningerne i kommunen, idet Haverslev ligger mest centralt i den sydlige del af Rebild Kommune!
Se kortoversigt nedenfor.

Ikke-navngivet-2
At placere en overbygning på Haverslev-Ravnkilde skole, vil på baggrund af byens centrale beliggenhed være mere geografisk hensigtsmæssig og vil med fordel kunne samle overbygning fra mere end en overbygningsskole altså fra Nørager og Suldrup, på den måde ville man også kunne imødekomme nogle af de anbefalinger Brøndum og Flies gav, om at en udskoling helst skal bestå af 3 spor for at der kan skabes et godt ungemiljø.
Haverslev by er udpeget som vækstby i Rebild Kommunes gældende kommuneplan, hvilket også og er af afgørende betydning for placering af en fremtidig overbygning i byen. En overbygning som vil betyde, at børnene bliver i byen og dermed i kommunen – også efter 6. klasse. Dermed vil de penge, der følger det enkelte barn også komme til at arbejde i Rebild Kommune, frem for som nu, at ende i Vesthimmerlands Kommunekasse.
Vi ønsker at politikerne tør hæve sig op i helikopter perspektiv og lave en langsigtet løsning, frem for vi hver anden/tredje år skal have den strukturdebat, som kun skaber utryghed og mindsker muligheden for øget bosætning.
Tildeling
Den tildelingsmodel, der anvendes på skoleområdet i Rebild Kommune, medfører at skolerne i Støvring og Skørping har flere ressourcer at gøre godt med end skoler med en gennemsnitlig lavere klassekvotient. Det skaber ulige vilkår for vores børn, hvordan kan man som folkevalgt politiker fortsat bakke op om det? Skørpings skoles “projekt drøn på skolegården” er et glimrende eksempel herpå, nok har de “fået” mange fondsmidler, men et af kravene for at få fondsmidlerne var, at skolen selv skulle stille med et sekscifret beløb, hvilket flere af de øvrige skoler vist har nemmere ved at stille med negativ fortegn.
Vi anser derfor ikke den nuværende tildelingsmodel for værende hensigtsmæssig i en kommune som Rebild, hvor byrådet netop ønsker at skabe vækst i alle dele af kommunen.
Borgerne i Haverslev mener ikke, at succeskriteriet for skoler og børnehaver bør være at have førstepladsen i Nordjylland, i at bruge færrest mulige midler på vores børn og unge. Disse børn og unge er vores fremtid, og det må godt koste penge at drive skoler og børnehaver, således at vi skaber stabilitet og ro for det individuelle barn.
Hvis byrådets vision om ET SUNDT LIV I EN SUND KOMMUNE, skal slå igennem på skole- og dagtilbudsområdet, og på alle lokalområderne i det hele taget, foreslår vi derfor:
•At der udarbejdes en anden tildelingsmodel
•At der arbejdes seriøst med vækst over hele kommunen – at der tages højde for væksten i det enkelte område og hvorledes områdets vækstpotentiale er.
•At der udarbejdes en visionær og fremtidsholdbar skole- og dagtilbudsstruktur
•At der, over tid, etableres overbygning på Haverslev-Ravnkilde Skole
Politikerne kunne eventuelt vælge at kigge til vores nabokommune i syd, Mariagerfjord, hvor man valgte at nedlægge byskoler for at flytte elever ud til de omkringliggende byer. Dette har skabt befolkningstilvækst i byerne Valsgaard og Hørby, samtidig med at der stadig er tilvækst i Hobro by. Her er der ikke tale om en negativ forandring for Hobro by, men derimod en positiv forandring for omegnsbyerne.

På vegne af
Haverslev
idrætsforeningen
Borgerforeningen
Haverslev
Mejlby-
Haverslev KFUM

Jannik Bilskov
Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler