torsdag, maj 23, 2024

Nina Krogh fik Rebilds Frivilligpris 2016

Anette Søegaard(th) overrakte blomster og diplom  til Nina Krogh.
Anette Søegaard(th) overrakte blomster og diplom
til Nina Krogh.

Det blev Nina Krogh fra Øster Hornum, der ved årsmødet for de frivillige sociale organisationer fik overrakt Frivilligprisen 2016.

Sundhedsudvalgets formand Annette Søegaard overrakte på frivilligrådets vegne blomster, et diplom og et smukt glasfad til en meget glad prismodtager.
Frivilligrådet uddeler hvert år Frivilligprisen inden for det frivillige sociale arbejde. I år var tre kandidater indstillet: Nina Krogh fra Øster Hornum, Bente Bislev Jensen fra Støvring og Bente Lyndorff fra Skørping.
Frivilligprisen gik til Nina Krogh, fordi hun gennem mange år har været drivkraften i arbejdet med ældre i lokalområdet. Hun kan se tilbage på en utrættelig indsats i besøgstjenesten Ældre hjælper Ældre, i pensionistforeningen, i ældrerådet og ved lokale arrangementer som danseaftener og julemarked og meget mere. Selv om Nina på grund af helbredet har droslet ned for aktiviteterne, så er hun fortsat aktiv i besøgstjenesten, og ingen går forgæves, hvis der er brug for hjælp og et trøstende ord.
Ved årsmødet takkede sundhedschef Anne Marie Holm frivilligorganisationerne for deres store indsats og for det gode samarbejde med kommunen. Frivilligrådets formand Gerda Pinstrup fortalte om rådets arbejde i det forløbne år.
Det nye frivilligråd, der blev valgt på årsmødet, består af Pia Christensen, Lis Pedersen, Søren B. Pedersen, Knud Christensen og som nyvalgt: Gert Jensen, Mona Høegh og Hans Rønnau.
Suppleanter blev John Schøsler Christensen og Conni Steffensen.
Også frivilligjobs på Boblberg.dk
Årsmødet bød også på et besøg af Nikolaj, Rasmus og Anders Stæhr, der sammen med Rebild Kommune står for den nye elektroniske borgerportal Boblberg.dk. De fortalte om, hvordan man via Boblberg.dk bl.a. kan finde frivilligjobs, tilbyde sig som frivillig eller finde en makker til en fælles hobby eller aktivitet.
Musikterapeut Pernille Holland-Thorhauge sluttede aftenen med et foredrag om sit arbejde med demente og ældre borgere, og om hvordan musikken kan være til glæde i samværet med andre mennesker.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler