lørdag, juli 13, 2024

En dykkerhjelm satte Qvistorff i gang

Helge Qvitorff’s fortællinger trak mange tilhører med til turistforeningens nyafholdte generalforsamling.
Helge Qvitorff’s fortællinger trak mange tilhører med til turistforeningens nyafholdte generalforsamling.

Omkring 50 mennesker var mødt op til Rebild Turistforenings general¬forsamling, og rigtig mange af dem var (som tilsigtet) kommet for at høre Helge Qvistorff fortælle om, hvorfor der skulle gå omkring et halvt århundrede inden han kunne skrive om eneboeren Peter ”Ørnebjerg” Andersen, der boede i Ørnebjerghuset.

Længe havde en gammel dykkerhjælm, som Helge havde stående, været et stridsemne mellem Helge og fruen. Fruen mente, han skulle sælge den, men Helge mente ikke, den pris han blev tilbudt, svarede til det, han syntes, den var værd. Men som en gave fra forsynet lykkedes det for ham at få den solgt til kr. 35.000 på en auktion hos lauritz.com. Ved den lejlighed fik han øje på et gammelt billede, auktionshuset havde stående – det lignede Ørnebjerghuset – og det var Ørnebjerghuset. Det billede måtte Helge for enhver pris eje. Og auktionshuset satte prisen til kr. 700,00. Det blev anledningen til, at Helge gik i gang med forberedelserne – research-delen – til det, der blev til bogen ”Portræt af Ørnebjerg, almueliv og malerkunst”.
Forinden havde formanden for Rebild Turistforening, Lene Hjorth, overrakt Helge en gavecheck på kr. 5.000 som foreningens – bidrag til bogen. Helge takkede ydmygt og fortalte herefter om det stiftende møde i Turistforeningen. Helge var kommet som ”køwenhavner” til egnen som direktør for Rold StorKro og synes man skulle genoplive traditionen med at have en turistforening. 200 mennesker var mødt op. På første række sad Peter Rismøller, leder af Nordjyllands Historiske Museum og ærkekommunist. Rismøller mente, at foreningen var et kapitalismens værk, som burde standses. Men det det lykkedes dog for Helge og de andre stiftere at få sat stemningen, så man kunne stifte af foreningen – foreningen, som efter diverse fusioner i forbindelse med den seneste kommunesammenlægning blev til Rebild Turistforening.
Forud var gået afviklingen af Rebild Turistforenings generalforsamling. I sin beretning kunne formanden, Lene Hjorth, glæde sig over at foreningen har tredoblet sit medlemstal på to år og er i rigtig god gænge. Lidt vanskeligere så det ud, da man kom til valg til bestyrelsen og suppleanter. Her var det ikke lykkedes at finde erstatning for Evald Mikkelsen til bestyrelsen, mens hotelchef Abi Petersen fra Rold StorKro og Vivi Schnefeld fra Rebild Vandrehjem blev genvalgt. Bo Høholt blev genvalgt som suppleant.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler