lørdag, juli 20, 2024

Generalforsamling i DF-Rebild kommune

Byrådsgruppen besvarer spørgsmål fra medlemmerne. Tv. Jens Laurits Pedersen og Tommy Degn
Byrådsgruppen besvarer spørgsmål fra medlemmerne.
Tv. Jens Laurits Pedersen og Tommy Degn

DF-Rebild kommune afholdt generalforsamling den 22. marts på Rebildhus. De mange fremmødte startede med fælles spisning. Vel tilberedt stegt flæsk med persillesovs.
Formanden Tommy Degn bød velkommen. Medlem af regionsrådet for DF Tommy Eggers blev valgt som dirigent. Formanden fremlagde herefter årsberetningen og kom her ind på de mange aktiviteter Dansk Folkeparti har deltaget i årets løb. Folketingsvalget og EU retsforbeholdsvalget blev evalueret. Der var stor tilfredshed med resultatet af begge valg. Efter spørgsmål fra forsamlingen blev beretningen godkendt. Kasserer Niels Thomsen fremlagde årets regnskab og det kommende budget. Finanserne er i balance og begge dele blev godkendt af forsamlingen. På valg var næstformand Preben Elmenhoff og bestyrelsesmedlem Kim Kristoffersen. De blev begge genvalgt uden modkandidater.

 

To nye suppleanter blev valgt henholdsvis Morten Hansen og Gitte Bundgaard. Hans Bjørn fortsatte som revisor og til ny revisorsuppleant blev Erik Jensen valgt. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Formand Tommy Degn, næstformand Preben Elmenhoff, kasserer Niels Thomsen, bestyrelsesmedlemmerne Kurt Degn og Kim Kristoffersen. Under punktet eventuelt havde vores folketingsmedlem Lise Bech ordet. Hun fortalte om livet på Christiansborg, som til tider kan være både krævende og stressende. Lise Bech redegjorde for forløbet af det store landbrugsforlig hun var en del af. Et forlig som senere resulterede i at fødevarerminister Eva Kjer Hansen måtte forlade sin post, hvilket Lise Bech beklagede. Herefter fik vore byrådsmedlemmer Tommy Degn og Jens Laurits Petersen ordet. De gav en klar og fyldig gennemgang af arbejdet i Byrådet. De talte bl. a. om kommunens ældrepolitik, hvor DF fra starten gik ind for hjemmelavet varm mad til kommunens ældre, tilstrømningen af migranter og den deraf følgende integration blev berørt, samt en gennemgang af kommunens skolepolitik. Den grundige gennemgang af den førte politik gav anledning til mange gode og interessante spørgsmål fra medlemmerne. Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen og overrakte dirigenten et par flasker vin, som tak for mødeledelsen. Det hele sluttede hyggeligt med en kop kaffe og kage.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler