onsdag, maj 29, 2024

Et aktivt år i Kig Ind

Kig Ind billedDen selvejende institution Kultur og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager har afholdt deres årlige Årsmøde.

Formand Poul Larsen bød velkomme til de 60 fremmødte medlemmer.
Derefter aflagde Poul Larsen beretning om hvordan året var gået, som efterfølgende blev godkendt.
Kig Ind har 456 personlige medlemmer, hvilket er præcist det samme antal som sidste år. Desuden er der 36 forenings- og erhvervsmedlemsskaber, som er en lille tilbagegang med 2 i forhold til året før.
Medlemskontingentet går til indvendig vedligehold, indkøb af inventar og diverse arrangementer i Kig Ind. Poul Larsen takkede medlemmerne for god støtte i årets løb.
Næstformand og daglig leder Birgit Jensen supplerede med at berette om de mange aktiviteter, der var sket i årets løb. Der har været afholdt 34 private fester, 17 kommunale møder og 51 øvrige møder/arrangementer. Alt i alt en lille fremgang.

Et af de mere populære arrangementer var Lyserød Søndag, som en flok lokale kvindelige erhvervsdrivende stod for.
Et af de mere populære arrangementer var Lyserød Søndag, som en flok lokale kvindelige erhvervsdrivende stod for.

Der har været afholdt 4 koncerter med gode kunstnere. Spil Dansk Dagen, Advents arrangement og 4 foredrag arrangeret i samarbejde med Nørager Pensionistforening.
Øvrige arrangementer kan nævnes MGP – Børne Melodi Grandprix, Kreativ søndag, Kagens Dag med Nørager Bageri, Forårskoncert med Rebild Kultur Skole, Messe med Lyserød Søndag, Kunst og Hobbymarked. Strikke Workshop, Børneteater og Forfatteraften i samarbejde med Biblioteket.
Desuden er det glædeligt, at vi har haft god tilslutning til vores arrangementer i denne sæson, for dette viser, at vi har valgt rigtig med de forskellige optrædende.
Birgit fortalte yderligere, at der er ca. 400 faste brugere af huset om ugen, foruden dem som møder ind til andre arrangementer, bla. a. diverse møder og Bibliotekets arrangementer. Så alt i alt et hus med masser af aktivitet af både børn, unge og ældre.

 

Poul Larsen kunne endvidere berette, at der var indkøbt og installeret nyt lydanlæg og ny projektor med et flot pengebeløb fra Sparekassen Hobro Fonden og i samarbejde med Rebild Kommune. Begge dele virker meget tilfredsstillende. 2015 blev også året, hvor Kig Ind fik en handicapvenlig hovedindgang og dette er til stor glæde for brugerne af huset. Rebild Kommune har stået for dette.
Renovering af lejlighed 2 ovenpå, kom i 2015 et væsentlig skridt nærmere en realisering. Med Byzonepuljer, LAG Himmerland og Lokale-og Anlægsfonden er financieringen på plads. Ombygningen med Sebastian Fogh som hovedentreprenør, er gået i gang midt i januar og forventes færdig ultimo april.
Poul Larsen rettede en stor tak til kunstudvalget, som har sørget for 5 udstillinger i løbet af året. Især Lissy og Per Carlsen, som har leveret et stort stykke arbejde med at kontakte og lave aftale med de mange kunstnere. Derudover har de gjort et flot stykke arbejde med at skaffe penge til nye udstillingsmontrer til kunst, der gerne må ekstra beskyttes. Dette med et resultat på 12.000,- kr fra Nordea Fonden. Udstillingerne giver masser af glæde til brugerne af huset.
Der var også en stor tak til Margit, som holder styr på regnskabet og hjemmesiden og tak til Kaj Aage som sørger for plakater, omtale til de forskellige medier, Kulturbladet og himmerlandsbilletten og ikke mindst opsætningen af Kig Inds Info folder.

 

Poul Larsen takkede alle de frivillige, der giver en hjælpende hånd i huset, uanset om det er som leder af et hold eller med at slæbe borde og stole. Alle på hver deres måde, gør en stor indsats for trivslen i Kig Ind.

Til slut takkede Poul Larsen bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. Han takkede også Birgit for en stor og engageret indsats i det daglige.
Margit gennemgik regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
Der var tre på valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Poul Larsen og Eva Pedersen. Nyvalgt blev Anna Grethe Glintborg.
Efter kaffebordet var der lodtrækning om kunst fra årets udstillinger.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler