lørdag, juli 20, 2024

Ravnkilde skole alligevel truet af lukning

Med Borgmester Leon Sebbelin i front indstiller økonomiudvalget at
Blenstrup og Ravnkilde skoler lukkes med henvisning til det lave elevantal

Frank Skov, der er formand for Støtteforeningen for Ravnkilde Skole’s ca. 100 medlemmer, er meget utilfreds med det han kalder kreativ administration. Det er ikke rimeligt at man ved at kalde tingene noget andet på papiret, kan træffe helt nye beslutninger uden hensyntagen til hvad man tidligere har lovet.
Frank Skov, der er formand for Støtteforeningen for Ravnkilde Skole’s ca. 100 medlemmer, er meget utilfreds med det han kalder kreativ administration. Det er ikke rimeligt at man ved at kalde tingene noget andet på papiret, kan træffe helt nye beslutninger uden hensyntagen til hvad man tidligere har lovet.

Allerede i december 2015 anbefalede konsulentfirmaet Brøndum og Fliess at der som et minimum skulle lukkes skoler i Ravnkilde og i Blenstrup.

Anbefalingen tog udgangspunkt i at skolevæsenet både skulle opretholde en faglig standard men også økonomien spillede en stor rolle.
Et flertal i børne- og ungdomsudvalget indstillede dog til økonomiudvalget at de anbefalede at fortsætte med den decentrale skolestruktur også selvom det betød at der måtte tilføres ca. 8 millioner for at dække de manglende midler ved drift at de nuværende skoler og afdelinger.
De 9 medlemmer i økonomiudvalget, Leon Sebbelin(B), Allan Busk(Å), Gert Fischer(V), Thøger Kristensen(S), Per Vildsbøll(B), Holger Pedersen(C), Søren Søe(J), Ole Frederiksen(V) og Jan Brøndum(V) enedes om at bede forvaltningen lave et åbent udspil i samråd med skolerne og deres skolebestyrelser. I udspillet blev der yderligere lagt op til at der kunne etableres 6 børnedistrikter. I udspillet slås det dog fast at der ikke lukkes skoler. I økonomiudvalget er de dog enige om at undervisningstiden ikke må hæves.
Leon Sebbelin vurdere før jul at skolevæsenet, når de ekstraordinære tilskud til skolereformen forsvinder, vil mangle omkring 22 millioner om året.
Ordlyden i udspillet betød at byrådet ikke kunne træffe en endelig beslutning førend godt inde i det nye år.

 

Tiden er nu kommet hvor økonomiudvalget skal komme med deres forslag, og de positive toner fra før jul er nu forstummet.

I det nye forlag, der støttes af Leon Sebbelin(B), Per Vilsbøll(B), Holger Pedersen(C) og Jeanette Sagan(V), vil der allerede fra august blive nedlagt skoler i Ravnkilde og Blenstrup. I forslaget kaldes disse nu afdelinger i stedet for skoler. Ideen om de 6 børnedistrikter er også væk. I stedet vil der blive lavet bedre busforbindelser for at forhindre at antallet af elever bliver mindre i kommunen.

Søren Søe(J), Allan Busk(Å), Gert Fischer(V) og Ole Frederiksen(V) støtter i stedet et andet forslag der fortsat vil bevare både skoler og afdelinger i kommunen. Yderligere vil de styrke de små skoler med hver deres Skoleleder og en forældrevalgt skolebestyrelse. Forslaget kræver dog at der tilføres 15 millioner kroner ekstra om året.

Thøger Kristensen(A)
Thøger Kristensen(A)

Thøger Kristensen(A) foreslår at beslutningen udskydes da han mener den kræver bredere forhandlinger imellem både partier og udvalg.

Skoler eller skoleafdelinger, formuleringen er lige pludselig ikke uden betydning. Leon Sebbelin fortæller at han ikke var på kant med sandheden da han før jul udtalte at der ikke skulle lukkes skoler. Ranvkilde og Blenstrup har nemlig ingen skoler, men i stedet ”kun” skoleafdelinger. Denne udtalelse får byrådsmedlem Jeppe Ugilt til at fare til blækhuset og i et læserbrev, i denne uges avis, mener han at Leon Sebbelin(B) har taget røven på Økonomiudvalget. I et andet læserbrev i denne uge udtaler formanden for Oplandslisten, Hans Jørn Sørensen at det må være en Radikal fortolkning af ordene og at borgerne i Rebild Kommune nu skal være på vagt overfor de Centralistiske krafter.
Se læserbrevene her og her
Der afholdes byrådsmøde på torsdag kl. 17.00 i Kig-Ind i Nørager.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler