mandag, april 15, 2024

Der lukkes ingen skoler i Rebild

Frank Skov, der er formand for Støtteforeningen for Ravnkilde Skole’s ca. 100 medlemmer, er meget utilfreds med det han kalder kreativ administration. Det er ikke rimeligt at man ved at kalde tingene noget andet på papiret, kan træffe helt nye beslutninger uden hensyntagen til hvad man tidligere har lovet.
Frank Skov, formand for Støtteforeningen for Ravnkilde Skole, er glad for at de to truede skoler har fået 3 ekstra år. Men er samtidig bange for at den begrænsede, garanterede, levetid muligvis kan påvirke elevtallet negativt.

Efter en lang debat på torsdagens byrådsmøde 28. april i Nørager, vedtog byrådet at Ravnkilde og Blenstrup skoler skal arbejde med at fastholde deres elevtal de næste tre år. Derefter tages beslutningen op til revision med løbende evaluering fra efteråret 2018. Konsekvensen er at der ikke lukkes skoler i Rebild Kommune.

Beslutningen var den foreløbige kulmination på et langt forløb med ekstern analyse af skolerne i Rebild Kommune og offentlig høring om et sammenhængende decentralt tilbud til de 0-16-årige.

Terndrup skole og Bakkehusene fusionerer

Byrådet vedtog også:

  • at den nyrenoverede Terndrup Skole og Bakkehusene, som består at Blenstrup og Bælum skoler, fusionerer fra skoleåret 2017/2018. Processen går i gang fra 2016 med en overgangsordning med fortsat samarbejde og fælles ledelse.
  • at der i 2017 tilføres 8 mio. kr. og fra 2018 10 mio. kr. årligt til skoleområdet. Da der samtidig bortfalder et ekstraordinært bloktilskud i forbindelse med skolereformen, betyder det netto 2,4 mio. kr. i 2017 og fremover 4,4 mio. kr. pr. år.
  • at Børne- og Ungdomsudvalget skal i gang med at udvikle en ny tildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2017/2018, som i højere grad skal give lige muligheder for at drive skole. Derudover vil regulering af tilskud efter elevantal kun ske en gang om året fremover – nemlig 5. september.
  • at der skal være en ny tildelingsmodel på inklusionsområdet gældende fra 2017/18, som i højere grad end i dag tager højde for forskellige socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter.
  • at se på, om der er mulighed for at mindske antallet af elever der søger skole udenfor kommunen ved at forbedre busforbindelserne internt.
  • at det er op til den enkelte skoleleder, i samarbejde med personalet, at opfylde kravet om fuld tilstedeværelse for personalet på skolen – altså en fleksibel decentral løsning.

 

Et delt byråd

12 stemte for forslaget: nemlig Radikale Venstre, de Konservative, Anders Norup (V), Peter Bak (V), Jeanette Sagan (V) Thomas Simoni (V), Søren Konnerup (V), Thøger Elmelund Kristensen (S) og Morten lem (S). De resterende 10 medlemmer af byrådet stemte imod, nemlig Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Jeppe Ugilt (løsgænger), Oplandslisten, Dansk Folkeparti og to fra Venstres byrådsgruppe (Gert Fischer og Ole Frederiksen). To – SF’s Annette Bruun Hansen og Henrik Christensen (S) – undlod af stemme.

Det forslag mindretallet havde fremsat havde mange lighedspunkter med det der blev vedtaget. Også her var der enighed om, at ingen skoler skal lukkes. Til gengæld ønskede mindretallet, at skolerne skulle have tilført yderligere midler samt at lærernes tilstedeværelsestid på alle kommunens skoler skulle være 32 timer om ugen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler