torsdag, juni 13, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 28. april 2016

Frank Skov, der er formand for Støtteforeningen for Ravnkilde Skole’s ca. 100 medlemmer, er meget utilfreds med det han kalder kreativ administration. Det er ikke rimeligt at man ved at kalde tingene noget andet på papiret, kan træffe helt nye beslutninger uden hensyntagen til hvad man tidligere har lovet.
Frank Skov, fra Støtteforeningen for Ravnkilde Skole rejste i sidste uge spørgsmål ved lukningen af Ravnkilde og Blenstrup skoler og deltog, sammen med en stor række berørte forældre, på byrådsmødet

Det alt overvejende punkt var behandling af et sammenhængende decentralt tilbud til de 0-16 årige efter endt høring.
Det hele endte i diskussion om hvorvidt, der skulle lukkes skoleafdelinger i henholdsvis Blenstrup og Ravnkilde. Det er jo ingen hemmelighed, at der truer store økonomiske skyer over Rebild Kommune fremadrettet. Når vi skal til at lægge budget for 2017, er det midt bud, at vi skal finde besparelser for op til 30 mio. kr.
For at imødegå dette, havde en del af BU-udvalget indstillet, at de to afdelinger skulle lukke. Dette skulle give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. pr. år. Hertil tilføre 10 mio. kr., hvilket vil udligne det ekstraordinære tilskud fra staten som falder væk og give penge til en forbedret tildelingsmodel. Den anden del af udvalget ønskede, at bevare afdelingerne og tilføre 15 mio. kr. ekstra til skolerne. Samtidig ønskede den første gruppe, at de enkelte skoler skal indgå lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. Den anden del af udvalget ønskede en fælles aftale mellem Rebild Kommune og lærerne med en tilstedeværelse på mindst 32 timer.
På efterfølgende ØK-møde var der 4 – 4 stemmer for de to forslag. Ved at tælle lidt på mandaterne, ville det være meget sandsynligt, at ingen af forslagene kunne opnå flertal og at skolerne ville blive efterladt i fortsat uvidenhed. For at imødegå dette indkaldte Borgmesteren alle byråds medlemmer til en ”skole snak”, for om muligt, at finde et kompromis. Der mødte 15 op, hvoraf 13 blev enig om en forligs tekst.
På byrådsmødet blev denne tekst vedtaget med 12 mod 10, idet 2 undlod at stemme og en var fraværende.
Den vedtagne tekst havde følgende hovedpunkter:
Ravnkilde og Blenstrup skoler arbejder med fastholdelse af eleverne de næste tre år, hvorefter det evalueres.
Bakkehusene og Terndrup skoler fusionerer fra skoleåret 17/18 (som ønsket i høringssvarene).
Der tilføres 8 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 og fremadrettet.
Der indføres ny tildelingsmodel, som i højere grad giver lige muligheder for at drive skole. Og ny tildelingsmodel på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for elevernes forskellige baggrund.
Busforbindelserne får et serviceeftersyn, for at give eleverne bedre forbindelser til kommunes skoler.

Holger Pedersen(C)
Holger Pedersen(C)

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

 

Læs kommunens pressemeddelelse omkring beslutningen her

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler