onsdag, februar 21, 2024

Rebild Kommune vedtager integrationspolitik

facebook_show_this_logoEt flertal i byrådet godkendte på sit møde den 28. april en helt ny integrationspolitik. En forudgående høring bakker op om politikken. Forvaltningen vil nu gå i gang med at udarbejde en handlingsplan, så politikken kan komme ud at virke.
Borgmester Leon Sebbelin glæder sig over, at der er ros til politikken fra både byrådet og fra de mange interessenter.
– Flygtningesituationen optager os alle. Og med god grund. Der er nemlig kommet og vil komme et stort antal flygtninge til landet – og dermed også til Rebild Kommune. Alene derfor er det rigtig godt, at vi nu har fået de overordnede linjer på plads i forhold til at modtage nye borgere, der skal integreres. Det er godt for de forskellige grene af kommunen, som får særlige opgaver. Og det er godt for samarbejdet med de frivillige, hvis netværk og uformelle hjælp i integrationsopgaven er utrolig vigtig.
En politik, der giver integrationsindsatsen retning
Byrådet besluttede sidste år i april, at Rebild Kommune skal have en integrationspolitik. Integrationspolitikken indeholder udover vision, værdier og mål en beskrivelse af fire temaer: ”Modtagelse og bosætning”, ”Børn og unge”, ”Job og uddannelse” og ”Seniorliv”.
Mange har været med til at komme med input til politikken. Der blev holdt et fællesmøde for byråd, virksomheder, frivillige, foreninger, råd og nævn samt administrationen sidste år i november. Mange af de gode ideer og forslag, der kom frem ved den lejlighed, er blevet en del af det færdige resultat.
Derudover har integrationspolitikken været i høring i starten af 2016. De otte høringssvar udtrykker generelt opbakning og tilfredshed.
Arbejdshandskerne på
Forvaltningen går – som nævnt – nu i gang med at udarbejde en handlingsplan, så politikken kan omsættes til andet og mere end ord. Det er forventningen, at handlingsplanen vil blive politisk behandlet til september.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler