lørdag, juli 20, 2024

Flittige børn laver naturgenopretning i Nørager

En flok arbejdsivrige børn fra Sortebakkeskolens SFO har nu sørget for, at Simested ås store havørreder har fået endnu bedre betingelser for at føre slægten videre.

Børnene og deres pædagog, Poul Richard Thomsen, har nemlig sammen med biolog Florian Rasmussen fra Rebild kommune, Ålestrup Lystfiskerforening og Boldrup Museums naturvejleder, Gert Rubæk, fjernet spærringer og lavet gydebanker i Torsdals bæk, der slynger sig gennem Nøragergaard skov i Nørager.
Frugtbart samarbejde
Rebild kommune havde sat gang i et naturgenopretningsprojekt i bækken, dels for at sikre havørrederne bedre gydemuligheder og dels for at sørge for, at der kommer mere vand i voldgraven ved Nøragergaard. Samtidig havde Ålestrup Lystfiskerforening fået nogle midler fra Friluftsrådet til skovle, trillebøre og andet grej at lave vandplejeaktiviteter sammen med lokalbefolkningen. Naturvejleder Gert Rubæk fra Boldrup Museums skoletjeneste fik så den ide at inddrage elever fra Sortebakkeskolen, der er nabo til både bæk og Nøragergaard, i projektet. Alle involverede var helt med på ideen, og en broget skare af garvede lystfiskere, en biolog, en naturvejleder, nogle friske børn og en pædagog har nu tilbragt nogle fornøjelige eftermiddage i bækkens kølige vand.
– Det har simpelthen været alle tiders gode oplevelse. Det er faktisk en stor opgave at fjerne de mange dæmninger af grene og træstammer, der gennem tiden har samlet sig i bækken. Men børnene har klaret opgaven til UG. Det har kostet en del våde buksebage, og jeg har også måttet lappe nogle waders, men det er kun lidt ekstra krydderi til en god oplevelse, fortæller en glad naturvejleder.
Vand i voldgraven
Samtidig med at der er fjernet spærringer og lagt grus til gydebanker ud i bækken, er der lagt en rørføring fra bækken til det gamle voldgravsanlæg ved Nøragergaard. Rørledningen skal nu lede vand til voldgraven, der efterhånden var blevet mere eller mindre tørlagt.
Klar til gydning
Gydebankerne består helt enkelt af grusbunker i bækken. Bunkerne sætter strømhastigheden op på stedet, og vandet iltes samtidigt, når det risler hen over gruset. Når det bliver vinter kan ørrederne så lægge deres æg i gruset, hvor det kølige, hurtigtstrømmende og iltrige vand giver æggene de bedste betingelser for at klække og blive til nye ørreder.
– Nu glæder vi os bare til det igen bliver vinter og gydesæson for ørrederne, så vi kan se, om arbejdet bærer frugt. Jeg håber, vi kan give alle de lokale den fantastiske oplevelse, det er at se de store ørreder på leg, fortæller en tilfreds Per Nielsen, vandplejeformand fra Ålestrup Lystfiskerforening.
Se mange flere billeder på www.norageravis.dk

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler