lørdag, juli 20, 2024

Udvidelse af distriktsjordemoder-ordning i Himmerland

Udvidelse af distriktsjordemoder-ordning i Himmerland

Siden 15. maj 2016 har det været muligt for gravide i hele Rebild Kommune at blive tilknyttet ordningen, hvor de kan få en kendt jordemoder med til fødslen. Dermed har alle gravide i hele Himmerland nu mulighed for at vælge tilbuddet.

 

Giver en positiv start på forældreskabet

Distriktsjordemoder-ordningen er et tilbud, hvor den enkelte familie får tildelt deres egne jordemødre gennem hele forløbet fra graviditet til barselsstart. Dette giver familierne et sammenhængende forløb og en mere individuel behandling samt en god fornemmelse af, at jordemoderen kender dem og deres behov.

Når tiden for fødslen kommer, kan den foregå på Fødegangen på Aalborg Universitetshospital ved de pågældende jordemødre, eller i den fødendes eget hjem. Distriktsjordemoderordningen er nemlig også en del af hjemmefødsels-ordningen i Aalborg Jordemodercenter.

 

– Vi oplever, at det, at kvinderne kender jordemødrene i ordningen, i høj grad er med til at give de gravide og deres partner en følelse af tryghed og støtte gennem både graviditet, fødsel og de første barselsdage. Dette er helt tydeligt et rigtigt godt udgangspunkt for en positiv start på forældreskabet, siger vicechefjordemoder Katrine Kildedal, Aalborg Universitetshospital.

 

Distriktsjordemoder-ordningen er allerede et tilbud i både Vesthimmerland og Mariagerfjord kommune, og herfra er der gode erfaringer både fra brugernes side og fra jordemødrenes side. Flere undersøgelser viser, at jordemødrene også finder mening og større arbejdsglæde ved at arbejde i en kendt jordemoderordning. Noget tyder også på, at der er en tendens til at fødselsforløbene er mindre komplicerede. Begge dele afdækkes i øjeblikket i et ph.d.-studie af jordemoder Ingrid Jepsen, i samarbejde med Aalborg Universitetshospital.

 

Tre faste jordemødre i Rebild Kommune

 

Ordningen dækker hele Rebild Kommune med konsultation i Støvring midtby. De tre jordemødre i ordningen er Pernille Venø Borggreen, Lise Hørlyck og Pia Thorsø, som på skift har vagt i ca. 4 døgn af gangen.

 

– De gode erfaringer fra de omkringliggende kommuner har gjort, at ordningen nu udvides til også at omfatte Rebild Kommune. Det har stor prioritet at give familierne det bedste forløb, men også at fastholde de gravide i at vælge fødested i regionen, siger distriktsjordemoder Pernille Venø Borggreen.

 

Pernille Venø Borggreen glæder sig over, at ordningen vil give hende et tættere forhold til den enkelte gravide og hendes familie.

 

– Som distriktsjordemoder følger jeg de gravide gennem hele forløbet fra det første jordemoderbesøg, til fødslen og runder af med en opfølgning efter fødslen. Det er meget tilfredsstillende at være med kvinden/parret hele vejen, og jeg oplever, at jeg får rigtig mange af mine kompetenceområder som jordemoder i spil, siger Pernille Venø Borggreen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler