torsdag, juli 18, 2024

Samarbejde mellem Erhvervsskolerne og Sortebakkeskolen

Eleverne fra 8. årgang, der har valgfaget ”Tecnology, Food and Sience”, har 5 fredage været på besøg på Erhvervsskolerne i Aars, hvor de har bygget sæbekassebiler.
Eleverne har været inddelt i grupper, og hver gruppe fik en mængde træ tildelt til byggeriet af sæbekassebilen. Der har været målt på kryds og tværs, og tænkt mange kreative tanker i processen, inden forløbet kulminerede med et kapløb på Erhversskolernes eventplads.
Et rigtig godt forløb hvor elevernes teoretiske viden blev sat i spil i virkeligheden, og hvor eleverne opnåede indsigt og fortrolighed med et andet uddannelsessystem end folkeskolen, og derigennem fik større viden omkring ungdomsuddannelserne på Erhvervsskolerne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler