søndag, maj 19, 2024

Nøragers flygtninge dyrker igen i år deres egne haver

Foråret giver travlhed i haverne. Det gælder også i den halve snes små haver, der er oprettet for Nøragers flygtninge på Guldagergaard på Thorupvej ved Simested.
I lighed med i fjor vil de her dyrke grøntsager til eget forbrug for derved at nedsætte deres leveomkostninger. Bag arrangementet står Foreningen for integration af flygtninge i Nørager, der er gået i samarbejde med landsorganisationen 4H.
I år har foreningen i Nørager og dermed flygtningene fået en værdifuld sponsorstøtte fra tre internationale frøfirmaer, der i alt har skænket 100 poser havefrø til formålet. De er af meget forskellige sorter, så haveejerne kan vælge efter smag og behov. Det gælder også ved tilplantningen af et drivhus på stedet. Dog er hovedvægten lagt på dyrkning af kartofler, der også er sponseret af lokale beboere. I fjor skænkede de desuden haveredskaber og arbejdstøj til formålet.
Hensigten med haverne også at give de unge flygtninge mulighed for aktivitet i sommerperioden, når de ikke går på sprogskole. De er allerede kommet så langt i deres integration, at de fleste nu er i stand til at kommunikere på dansk. For at komme videre med deres integration vil de nye haveejere invitere egnens beboere på besøg i haverne på Guldagergaard hver tirsdag og fredag eftermiddag sommeren igennem. Det sker ikke alene for at præsentere haverne, men for at komme i samtale om ganske daglig dags ting og lokale begivenheder for derved at blive orienteret om stort og småt på deres nye hjemegn.
Stort behov for kontaktfamilier
Et meget stort ønske og behov hos adskillige af flygtningene er at komme i kontakt med danske familier, gerne med børn, for at lære dansk levevis indefra. Det er lykkedes foreningen at finde et par lokale kontaktfamilier, der har taget imod en tilsvarende flygtningefamilie, og her er der tale om intet mindre end rigtige solstrålehistorier, hvor det uformelle samvær er til glæde og gavn for begge parter. Foreningens kontaktperson, Ellen Christine Vestergaard, Nørager, understreger, at netop behovet for lokale kontaktfamilier er akut og påtrængende for flygtningene.
Derfor sættes for tiden alle kræfter ind på at finde danske børnefamilier, hvorfor anden aktivitet ud over havedyrkningen suspenderes her i sommer. I løbet af vinteren har foreningen afviklet en række lørdagsarrangementer i Kig Ind i Nørager, hvor danskere og flygtninge kunne mødes til en god snak, et spil billard eller bordtennis og en kop kaffe. Hver gang kom der mellem 20 og 30 flygtninge med børn, men desværre lykkedes det ikke at få egnens beboere med i disse arrangementer, der gik ud på, at begge parter kunne lære hinanden at kende. Det håber foreningen nu kan lykkes ved at komme på besøg i haverne i sommer.
Lørdagsarrangementerne sluttede med et bondegårdsbesøg hos Lilly og Niels Christian Holmgaard på Kjemtrupgaard syd for Mejlby. Gårdejerne fremviste deres stald med en blandet besætning på 25 køer. I kostalden blev lugten stærk for nogle af flygtningene, da de oprindelig er byboere. Størst interesse var der for hunden og kattene på gården. Til slut blev der med interesse smagt på frisk mælk lige fra tanken. Besøget var en både spændende og usædvanlig oplevelse for flygtningene, der her fik en fornemmelse af, at landbrug er et vigtigt erhverv på deres nye hjemegn.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler